מוקד המועצה: 08-6257900
שם העסק/היועץשם ממלא הטופסת.ז/ח.פסוג הייעוץייעוץ ניהולישירותים בתחום הטיפוליתכנון וייעוץ הנדסיהערותייעוץ בתחום הניהוליייעוץ לניהול סיכוניםטלפון ניידיישוב טלפון משרדמייל יישות משפטיתמס' רשםהשתייכות היועץ/העסק
אינטרלוק פיתוח בע"מיואב סיגל 514968239ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךתכנון אורבנייועץ 1505255741ירושלים25796028yoels@interlocdev.comחברה בע"מ514968239שותף
אליקסיר מחקר יעוץ והדרכה - ד"ר דורית בן ברוךדורית בן-ברוך 58749565ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליך523390908קרית אתא48706328dorit@elixir.co.ilבעלות יחיד
אמנון בן דהן אמנון בן דהן 58702051ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליך507775930מיתר89971881amnonbn@gmail.comבעלות יחיד58702051
בשביל הנגישות/ אריאנה דוקרקר בקראריאנה דוקרקר בקר40133910ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךנגישות505563174דורות505563174bishvil.hanegishut@gmail.comבעלות יחיד
דוד דולבדוד דולב12262838ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךיועץ 2506216451כרמים50621645davedo31@gmail.com
דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מתמר גת 512719709ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךהדרכת צוות לעו"סיםקיים ייעוץ בתחומים: ייעוץ ארגוני, ניהול פרוייקטים קהילתיים ומחקר וסקריםיועץ 5544993534תל אביב37659559gtamar@amanet.co.ilחברה בע"מ5127019709ארגון
מאיר שימקו SGMSמאיר שימקו58410747ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךיועץ כלכלייועץ 1525215293קיבוץ בית קמה525215293olimdaroma@gmail.comבעלות יחיד58410747יועצים
סולבדג ייעוץ בע"משלומי גויכמן514609320ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךיועץ 1יועץ סיכונים 1505214599ראש העין36417899shay@sohlberg.co.ilחברה בע"מ514609320ארגון
פרנקו גונןפרנקו גונן5452917ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליך546728966ראשון לציון775050095franko1@012.net.il
ר.מ.נ סינרגיה בע"מ515041374ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךיועץ 1505344747חברה בע"מ
שילובים מצמיחים עסקיםזוהר דביר557864899ייעוץ ניהוליייעוץ כלכלי528686626פארק תעשייה עומר86900108office@shiluvim-business.co.ilשותפות557864899
מיכל ריסמברגמיכל ריסמברג34794244תכנון וייעוץ הנדסימורשית נגישות מתו"ס ושירותהנגשת מבנים שונים0548452686מתתיהו089742686בעלות יחיד
אולג סביצקי מורשה נגישותאולג סביצקי 313928855תכנון וייעוץ הנדסייועץ נגישות0523254806אשדוד0523254806oleg.savizki@gmail.comבעלות יחיד
הדס אורליהדס אורלי057099954ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליך0508699465צורן098989626orlyhadas@gmail.comבעלות יחיד
אינטרלוק פיתח בע"מ יוסף עופר514968239ייעוץ ניהולי ייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךיועץ 10507499675 בית זיתyossio@interlocdev.comחברה בע"מ