דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

יותר נבדקים, פחות נדבקים!

כדי לשמור על בני שמעון ירוקה, להמשיך בשגרת החיים ולהבטיח שלא נדביק את הקרובים לנו, אנו קוראים
לתושבי בני שמעון, ובעיקר לצוותי החינוך, לצאת ולהיבדק! (אין צורך בהפנייה)

מידע מתעדכן על תחנות בדיקה פתוחות באתר פיקוד העורף: https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx