מוקד המועצה: 08-6257900

מליאת המועצה, שהתכנסה ביום ראשון, 9.2.2020, דנה באפשרות לשנות את גובה החזר הארנונה מעסקים שמקבלים היישובים מהמועצה. שינוי גובה ההחזר נועד לאפשר למועצה להגדיל את התשלום ליישובים מעוטי הכנסות. הדיון היה סוער, כשחלק מחברי המליאה תומכים בהצעתו של ניר זמיר, ראש המועצה וחלק מחברי המליאה מתנגדים לה.

"זהו דיון חשוב ומורכב, דיון ערכי, שעוסק במידת הערבות ההדדית שלנו כמועצה", אמר ניר בסיום הדיון. "היה כאן דיון ענייני ונכון, שגרם לי להבין שזו אינה ההצעה הנכונה ויש צורך בחשיבה מחודשת על הנושא ואולי הסתכלות רחבה יותר, בעקבות הדברים שעלו בדיון. עלינו לזכור שהמועצה פועלת באמצעות כספי הארנונה. המנות וההחזרים ליישובים מהווים חלק מהתחשיב ותפקידה של המליאה הוא להחליט איך לחלק את הכספים העומדים לרשות המועצה בין היישובים. תודה למשתתפים בדיון על סיעור המוחות. עלו בדיון עניינים חשובים, שיש להקדיש להם מחשבה לפני שמחליטים איך להמשיך."

חברי המליאה אישרו את המתווה העקרוני שהכינה החברה הכלכלית של המועצה, "בני שמעון ייזום ופיתוח", בנושא בניית נכס מניב להשכרה. דרור קרואני, מנכ"ל החברה הכלכלית, הציג את הנושא. על פי המתווה תתקשר המועצה עם גורם חיצוני, שיבנה את המבנה וידאג להשכרת החללים שבו בתמורה לתשלום דמי שכירות למועצה ולחברה הכלכלית. המבנה, המתוכנן להיבנות מצידו המזרחי של מגרש החנייה של המועצה, יכלול גם 350 מ"ר לשימוש המועצה ומקום כינוס לכ-120 איש. "מדובר בפרויקט שמשנה את המציאות ויכול לאפשר לנו רווח סביר, ללא סיכון מיותר למועצה", אמר ניר בסיכום הדיון.

נושא נוסף שבו דנה המליאה הוא אשרור הצעה לאופן הפעלתה של ועדת החינוך של המועצה והצעה לנושאים שבהם תעסוק הוועדה בשנת 2020. על פי ההצעה, שהוצגה על ידי חסיה ישראלי, נציגת שובל במליאה ויו"ר ועדת החינוך, תורכב הוועדה מנציגי היישובים ונציגי אגף החינוך ומוסדות החינוך. תפקידה של הוועדה יהיה ללוות תהליכים במערכת החינוך ולדון על נושאי רוחב ונושאים אסטרטגיים שיעלו על ידי חברי הוועדה, חברי מליאה ואנשי מקצוע. "הוועדה תפעל כדירקטוריון שיעזור בבדיקת פרדיגמות ותיתן גיבוי ציבורי להחלטות הדרג המקצועי", אמרה חסיה. השנה תעסוק הוועדה במדיניות השיבוץ בבתי הספר ובמדיניות ההסעות.

בפרק הדיווחים בסיום הישיבה שיתף ניר את חברי המליאה בקשייה של המועצה בשנה האחרונה, לאור הפעילות מול ממשלה זמנית. "פרויקטים רבים בוטלו ובינתיים אנחנו מנסים לגשר, מתוך אמונה שהכסף יגיע בהמשך", אמר ניר. עוד עדכן ניר, כי בעיית השריפות שמהן סובלים תושבי גבעות בר נובעת מאתר אשפה פיראטי, שהתגלה במסגרת עבודות לבניית שכונות חדשות ברהט. האתר פונה בצורה בלתי אחראית, דבר שגרם לשריפות.

חינוך: ניר דיווח כי במהלך ינואר התקיים במועצה ביקור של ועדת פרס החינוך. "היה מרשים מאד לראות במקום אחד, במשך 3 שעות, את העשייה הענפה, הן בתחום החינוך הפורמלי והן בתחום החינוך הקהילתי", סיפר ניר. "עצם המועמדות היא הישג אדיר. הפרס הוא למעשה פרס ישראל של החינוך. זה היה אחד הימים המרגשים ביותר עבורי כראש מועצה."

ניר הוסיף, כי בתום ישיבה עם גורמי משרד החינוך הוחלט כי בית הספר לחינוך מיוחד, שהולך ונבנה בימים אלה בקמפוס "מבואות הנגב", ייפתח כבר בספטמבר הקרוב וישולבו בו ילדים עם הפרעות נפשיות וילדים על הרצף האוטיסטי, דבר שיאפשר לילדי המועצה רצף חינוכי במסגרת המועצה. עוד סוכם, כי בית הספר יפעל במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי ולא במסגרת מחוז הדרום של משרד החינוך.

"אנחנו גם פועלים להקמת מרכז חינוכי טכנולוגי בצמוד לחממה הטכנולוגית שעומדת לקום בבית עידן הנגב", דיווח ניר. "בהקמת המרכז ישתלבו יחידות צבאיות טכנולוגיות שעוברות לנגב, כמו גם נציגי התעשייה ונציגי האקדמיה השותפים להקמת החממה הטכנולוגית."