מוקד המועצה: 08-6257900

 

לסיום שנת הלימודים סיכמו תלמידי כיתות ה'1 ו-ה'3 את הלימוד שערכו על מערכת השמש. התלמידים התחלקו לקבוצות שלמדו על כוכבי לכת שונים במערכת השמש ובנו מודל שלהם. כוכבי המערכת חוברו לבסוף למערכת שמש כיתתית. תלמידי כתה ו'1 התבקשו לסכם את שנת הלימודים במדעים בניתוח לב של תרנגולת.

כתבה וצילמה סילבי ניסים