מוקד המועצה: 08-6257900

 

ביום חמישי, 27.6.2019, התקיים מפגש פרידה וסיום של כיתת הוותיקות מנבטים הלומדות בבית הספר "עצמונה" בשומריה. לאור הצלחת הכתה אנחנו בוחנים בימים אלו פתיחת כתה נוספת שתפעל בבית הספר "מבואות הנגב" בשובל.

חשוב לנו להבהיר כיתת הוותיקות נועדה לצורך העשרה ועניין ולא כפי שפורסם.

ניפגש בשנה הבאה לעוד שנה של פעילות משותפת!

בר שניידר, מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון