דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

גם השנה קיבצנו את מיטב בעלי התפקידים בישובים לכנס הנהגות מחבר, כנס הנהגות 2023

מגבש ומלמד על עבודת המועצה, העבודה בישובים, במרחב ומה שביניהם.

כנס שליבתו דיון על כל מה שבוער וחשוב לכולנו, כדי לדייק את העבודה,

להיות רלוונטים ונכונים כאן ועכשיו והלאה בעתיד.