מוקד המועצה: 08-6257900

בית הספר מבואות הנגב שבשובל הוכתר, זו השנה הרביעית, בחמש השנים האחרונות, כבית ספר מצטיין בהישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. מורי בית הספר יזכו לגמול הצטיינות של כ-6,200 שקלים.

ניר זמיר, ראש המועצה: "בית הספר "מבואות הנגב" הוכיח בפעם הרביעית ברציפות את היותו בית ספר מוביל בכל התחומים: גם בתחום הערכי וגם בתחום הלימודי. זוהי גאווה רבה עבורנו שהושגה בזכות עבודה קשה ומתמשכת של צוות בית הספר ואגף החינוך במועצה. אני מברך ומודה לכל העוסקים במלאכה ומשוכנע כי בית הספר יוכיח את איכותו גם בשנים הבאות.

אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך: ברכות לאלי פרץ מנהל בית הספר וכלל הצוות החינוכי. "בית הספר "מבואות הנגב", בשיתוף המועצה, חותר זה שנים לשילוב בין ערכים ולמידה, התנדבות וחיי חברה ולמצויינות אישית של התלמידים ושל הסגל החינוכי. אני שמח מאוד על הישגי בית הספר המורים והתלמידים זה לא מקרי שזו השנה הרביעית בה בית הספר נמצא ראוי להיכלל ברשימת בתי הספר המצטיינים גם פן החברתי ובפן הלימודי כאחד.

משרד החינוך פרסם ביום שלישי, 25.8.2020,  את רשימת 302 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תש"פ בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, ובהם: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה לשנים קודמות.

אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי: בירכה את בית הספר הזוכה והוסיפה: "בבסיס המצוינות והאיכות של תהליכי החינוך ניצב המוסד החינוכי הרואה חשיבות בטיפוח והצמחה של צוות ותלמידים גם יחד. הצוות החינוכי בבית הספר "מבואות הנגב" הצליח לחולל את השינוי ולהוביל את הצמיחה, היצירתיות  והמצוינות, שהביאו אותו להיכלל ברשימה הנבחרת של בתי הספר המצטיינים"