דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לקראת האביב הקרב ובא, מחלקת השפ"ה והסביבה בסימן התחדשות….. והפעם – מבצע החלפת פחי אשפה.

כחלק מתהליכי שיפור השירותים לתושב ואיכות החיים ביישובי המועצה, במהלך החודש הקרוב נבצע החלפה של למעלה מ-1,500 פחי האשפה הביתיים (הפח הירוק) בבתים צמודי קרקע ובחלק מריכוזי הפחים בכלל יישובי המועצה. במסגרת ההחלפה יוצב פח בגודל אחיד של 360 ליטר (במקום 240 ליטר) וכנגד כל פח ישן שיוחלף וייאסף נציב פח חדש במקומו.

המהלך מבוצע בשיתוף אשכול נגב מערבי והמשרד להגנת הסביבה כחלק משיפור מערך הפסולת במרחב. על גבי הפחים יוטבע סמל המועצה, סמל אשכול נגב מערבי וסמל המשרד להגנת הסביבה.

אני מבקשים להדגיש, ולמען הסר ספק, במידה וברשותכם יותר מפח אחד לבית אב, שנרכש באופן פרטי, אנא הכניסו אותו לבתיכם, אחרת יפונה לגריסה ומיחזור.

שימו לב, לאחר פריסת הפחים החדשים, פח אשר אינו מסומן בהטבעה לא יפונה על ידינו.

תמר אליהו, מנהלת מחלקת שפ"ה וסביבה

יאיר גולדין, תברואן המועצה