מוקד המועצה: 08-6257900

ביום שישי, 6.3.2020, התקיימו בבית הספר "יובלי הנגב" סדנאות בהנחיית עמותת "לתת פה" העוסקת במוגנות מינית באופן פשוט, מותאם, ישיר וחיובי. הפעילות היא חלק מתוכנית מסונכרת של המועצה בנושאי סיכון, בשיתוף פעולה עם בתי הספר היסודיים והתיכון, ליצירת רצף פעילות המקיף את הילדים ובני הנוער: הורים-בית ספר- חינוך חברתי וקהילה (צוותי מניעה).

הפעילות התחילה במפגש עם הצוותים החינוכיים, המשיכה להרצאה להורים שכללה ידע, כלים והכנה למיפגש משותף עם הילדים ולאחריה פעילות משותפת להורים וילדים בכיתות ד'-ה'.  תודה לצוות  המקסים של יובלי הנגב, בראשיתו מיטל יוגב, יועצת בית הספר על השיתוף פעולה החשוב כל כך! הפדבקים חיוביים ומשמעותיים.

טל שם טוב, רכזת בטחון קהילתי-יישובי