מוקד המועצה: 08-6257900

לקראת שנת הלימודים תש"פ: גיבוש מודל עבודה ליצירת מוגנות ובטיחות בהסעות תלמידים  

במועצה ובאגף החינוך עוסקים באופן שוטף במהלך שנת הלימודים בדאגה למוגנות התלמידים בהסעות, אך תמיד יש אפשר וצריך לשפר וללמוד.

לאחר הקמת מחלקת היישובים במועצה ויצירת מודל רשותי המתכלל את מוגנות התושב על כל היבטיה, הוחלט להתעמק ולשפר את המוגנות בהסעות התלמידים.

בחודשים האחרונים קיימנו כמה צעדים משמעותיים בתהליך:

  1. מפגש מועצתי מתכלל בנושא מוגנות בהסעות: במפגש השתתפו ניר זמיר, ראש המועצה, נציגי הורים מבתי הספר ונציגי המחלקות הרלבנטיות במועצה: תחבורה, חינוך ובטיחות. נציגי ההורים סיפרו על תהליך שהחלו בו בבית הספר יובלי הנגב וניצני הנגב, שכלל מפגש של נציגות הורים ועובדי בית הספר הרלוונטיים לנושא והציגו את מסמך הסיכום שלהם.
  2. למידה ממועצות שכנות: איתן הס, נציג הורים מ"ניצני הנגב", עדי לב, רכזת תחום הילדים, משה אורה, מנהל מחלקת התחבורה וטל שם טוב, מנהלת בטחון ישובי קהילתי, ביקרו במועצה האזורית חוף אשקלון כדי ללמוד על המודל שמפעילה מועצת חוף אשקלון בשלוש השנים האחרונות. למדנו ושמענו את האתגרים ועל התהליך שהובילה רונית, מנהלת ביטחון קהילתי ישובי בחוף אשקלון. התהליך ממשיך ומתייעל בעזרתו של איתמר רביבו, ראש מועצת חוף אשקלון ומחלקת התחבורה.
  3. בעקבות שני המפגשים הקודמים ערכנו מיפוי שבדק באילו הסעות קיים ליווי ואיפה אין, מהן ההסעות הדורשות הוספת ליווי בעדיפות גבוהה ובנינו טיוטה לתוכנית עבודה ואמנת עבודה. בדקנו תקציבים, והעברנו לאישור בתי הספר.
  4. נבנתה תוכנית הכשרה ואנו מחכים לאחרוני הכוח אדם על מנת לקבוע את הלוז. יצטרפו אל ההכשרה גם נציגות מבתי הספר.

נמשיך ונעדכן בתהליך,

שיהיה לכולנו בהצלחה!

טל שם טוב, בטחון יישובי קהילתי

תקנון המוגנות: