מוקד המועצה: 08-6257900

בבוקר יום שלישי, 3.9.2019, נערך בוקר הוקרה לכבוד השנה החדשה לנהגי האוטובוסים במועצה, הנהגים השכירים והנהגים הקבועים המועסקים על ידי חברות הסעה חיצוניות. ניר זמיר, ראש המועצה: "אתם עושים עבודה חשובה במקצועיות רבה ועל כך נתונה לכם הערכתנו". אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך, הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, משה אורה, מנהל מחלקת התחבורה, דוד פרייברג, מנהל תחום הבטיחות, עדי לב, מנהלת תחום הילדים וטל שם טוב, מנהלת תחום הבטחון היישובי-קהילתי במחלקת היישובים, שארגנה את הבוקר, הביעו גם הם את הוקרתם על עבודתם הקשה של הנהגים, מקצועיותם ותרומתם הרבה למועצה.