מוקד המועצה: 08-6257900

ביום האחרון של השנה, יום ראשון, 31.12.17, במסגרת השתלמות לעבודה בגובה יצאו עובדי המחלקה המוניציפלית של המועצה ואבות הבית של מוסדות החינוך לאימון עבודה בגובה במתקן אימונים בקרית גת. האימון כלל תרגול על סולמות וגגות שבירים. ההדרכה העברה בהצלחה ועובדי המועצה זכו לציון גבוה וההערכה.