דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מטה הבטיחות

מטה הבטיחות מקיים פעילויות הדרכה והסברה בקרב תלמידים ותושבים בנושא זהירות בדרכים, מטפל בתשתיות לקויות ובתחנות הסעה ומשפרת צמתים.

כמו כן, המטה נותן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ברחבי היישובים ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי הנדסה, חינוך, הסברה וקהילה ומכין תוכניות עבודה בשיתוף מערכות החינוך של המועצה ויישוביה.

מנהל המטה …… דוד פרייברג
טלפונים ………… 050-5236083 / 08-9911713
פקס …………….. 08-9915831
דואר אלקטרוני davidf@bns.org.il  

 

אוגדני בטיחות

ייעוד מטה הבטיחות

קיום פעילויות הדרכה והסברה בקרב תלמידים ותושבים בנושא זה"ב.
טיפול בתשתיות לקויות, תחנות הסעה, שיפור צמתים.
מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ברחבי היישובים ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי הנדסה, חינוך, הסברה וקהילה.
פיקוח על תקינות כלי רכב של הרשות כולל אוטובוסים.
פיקוח והדרכת נהגי הרשות.
פיקוח על קבלני הסעות.
הקמת פורום בטיחות מתוך יישובי המועצה.

תפקידי מטה הבטיחות

  • הפעלת תוכניות המקשרות בין כל הגורמים.
  • הכנת תוכניות עבודה, מעקב וביצוע תקציבי.
  • הכנת תוכניות עבודה בשיתוף מערכת החינוך, הגנים, ביה"ס יסודי, תיכון, חינוך בלתי פורמאלי, גיל הזה"ב.
  • שת"פ עם החברה הלאומית לדרכים.
  • קידום פרויקטים תחבורתיים.
  • כינוס מטה הבטיחות / ועדת תנועה.
  • שת"פ עם מחלקת ההנדסה בפרויקטים תחבורתיים של המועצה.
  • קידום פרויקטים בטיחותיים ביישובי המועצה.