מוקד המועצה: 08-6257900

ביום חמישי, 12.3.2020, התקיים בלשכתו של ניר זמיר, ראש המועצה, דיון שעסק בפתרונות אפשריים למיגון בתים ישנים שאין להם ממ"ד. מטרת הדיון הייתה לבדוק האם המועצה יכולה לספק מטריה ניהולית ותכנונית שתסייע להנהגות היישובים להניע פרוייקט מיגון בתים פרטיים.

"הנחת העבודה של פיקוד העורף שבזמן אירוע בטחוני גדול לא תהיה כיפת מגן שתגן על המרחב הכפרי ולכן יש סיכוי שיהיו פגיעות ביישובים. לאור זאת פעלנו רבות כדי להגביר את המוכנות שלנו. שינינו את תפיסת הבטחון, הכנסנו ותרגלנו את מערכת השוע"ל להגנה אזרחית, התחלנו לבנות מערך מתנדבים. בנוסף, הקדשנו 150 אלף שקלים לצמצום פעמים ביישובים, ואנחנו מתכננים מרכז הפעלה והתחלנו לעבוד על מרכז חוסן מועצתי".

"בנוסף לכל אלה חשוב גם למצוא פתרון לבתים ללא מיגון שרובם, אם לא כולם, שייכים לאוכלוסיה הוותיקה ביישובים" אמר ניר. "נביא להנהגות היישובים חבילה מוכנה של פתרון הנדסי שתכלול גם יתרון לגודל ולכן גם מחיר אטרקטיבי. אנחנו נעבוד מול הנהגות היישובים והם יעבדו מול התושבים".