מוקד המועצה: 08-6257900

מיפגש ראשון של פרויקט מפקדת הנוער בבית הספר מבואות הנגב. 23 תלמידי כתה ט' שנבחרו לפרוייקט נפגשו עם פקד לילך עטיה, קצינת המניעה של מחוז דרום ומש"ק בני שמעון, אבי אור-חן. חברי מפקדת הנוער יעברו קורס בן 5 מפגשים בנושאים שונים הקשורים לחוק ומשטרה. בשנה הבאה, במסגרת פרוייקט המעורבות החברתית הם יעבירו סדנאות בנושאים אלו לתלמידי כיתות ט'.

מטרתה של מפקדת הנוער הינה להעביר מסר ומידע נכון לבני הנוער, לצמצם התנהגויות שליליות, ללמד את בני הנוער לאמץ דפוסי התנהגות נורמטיביים ולהשתלב בחברה בצורה הטובה ביותר, להקנות ערכים, אחריות חברתית והכרת יכולות המשטרה ופעילותה בדגש על בני נוער והעברת מידע נכון ורלבנטי בתחומים שונים כמו אלימות, אלכוהול, בריונות ברשת, סמים ועוד.

מפקדת הנוער הינה תכנית פיילוט שתיבחן ותיבדק לאורך השנה במטרה להתאימה כמיטב האפשר לצורכי בני הנוער, המשטה והקהילה תוך שותפות בין נציגי המשטרה ובית הספר.