דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מכרזים

פרטים נוספים במחלקת התקשרויות במועצה, ליאת ניר אברהם, טלפון: 08-9915803/050-6847925

ועדת המכרזים

מזכירת הוועדה: אליזבט בנני – ליצירת קשר עם אליזבת בנני לחצו כאן
חברי ועדת מכרזים:
  • מיכאל בן ברוך – יו"ר הוועדה
  • אסף לה גנק
  • אסף רוט
  • ירון בורבא
  • אייל פינס
  • איציק אבוטבול
  • אדי טורג'מן
למכרזי יישובים ליחצו כאן >> מכרזי יישובים
כל הקישורים בטבלה למטה נפתחים בקובץ PDF:
מכרז   תיאור המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
  פנייה לקבלת הצעות לייעוץ משפטי לחברות רשותיות

מענה לשאלות

נספח – אישור קיום ביטוחים

12.05.2021 13.06.2021
  הזמנה להציע הצעות לקבלת מענק עידוד להפקת אירועי ספורט מוטורי בתחומי מועצה אזורית בני שמעון בשנת 2021 09.05.2021 16.05.2021
2021/מ/7 הפעלה ואחזקת בריכת שחייה אזורית במושבי יחדיו

אישור קיום ביטוחים תקין – מחליף את הנספח הקיים במכרז

תשובות לשאלות

תשובות לשאלות נוספות

24.03.2021 18.04.2021
  מכרז קיבוץ כרמים – מיבנים יבילים 14.03.2021 17.03.2021
2021/ח/5 ניהול והפעלת קפיטריה בקמפוס "מבואות הנגב"

הודעה בדבר מפגש מציעים נוסף ודחיית מועד להגשת הצעות

15.02.2021 21.03.2021
2021/ה/1 גינון והשקיה בקמפוס מבואות הנגב

הודעה בדבר תיקון תנאי סף במכרז

חוברת המכרז

01.02.2021 21.02.2021
2021/ג/2 פרסום מודעות בעיתונות 27.01.2021 14.02.2021
2020/מ/34 מתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות

מענה לשאלות למכרז

07.12.2020 27.12.2020
2020/מ/37 שירותי תחזוקת חשמל למיבנים, מגרשי ספורט ותאורת רחובות

כתב כמויות | תשובות לשאלות הבהרה

07.12.2020 27.12.2020
2020/ה/36 תכנון, רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במיתחם המועצה

שינויים ותיקונים במכרזחוברת המכרז

23.11.2020 27.12.2020
2020/מ/35 ביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה

מועדים ורשימת מסמכיםפרוטוקול סיור קבלניםתשובות לשאלות הבהרה

טופס אישור קיום ביטוח | חתכי כבישים

18.11.2020 13.12.2020
2020/ח/2 תכנון, רישוי, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים על גגות ובאתרים בתחום מועצה אזורית בני שמעון

חוברת המכרז

הודעת תיקון למכרז | הודעת הבהרה מספר 1 | פרוטוקול סיור קבלנים/מציעים

01.11.2020 13.12.20
2020/ה/33 תכנון וביצוע מתחם נינג'ה בברוש

חוברת המכרז

09.09.2020 14.10.2020
2020/ג/32 לאספקת שירותי הדפסות והעתקות למועצה 08.09.2020 30.09.2020
2020/ג/27 רשיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות

הבהרות למכרז מתאריך 15.9.2020

03.09.2020 18.10.2020
2020/ג/30 אספקת והתקנת ריהוט רחוב ביישובי המועצה 31.08.2020 13.09.2020
  מכירת כלי רכב 16.08.2020 25.08.2020
2020/ה/31 גן בילדים בכרמים

חוברת המכרז

16.08.2020 13.09.2020
2020/ח/29 אספקת שירותי קישור לרשת אינטרנט בקמפוס "מבואות הנגב" 10.08.2020 25.08.2020
2020/ת/28 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מחירי קווים שבוצעו בעבר

הבהרה לגבי אופן חישוב הערבות

תוספת קווים למכרז ההסעות – 18 באוגוסט

תוספת מספר 2 למכרז – 18 באוגוסט

כתב כמויות עדכני למכרז ההסעות – 12 אוגוסט

תאריך ערבות השתתפות במכרז: 22.11.2020

10.08.2020 23.08.2020
2020/ה/26 הקמת מגרש כדורגל שחב"ק בקיבוץ חצרים

חוברת המכרז

29.07.2020 23.08.2020
2020/ה/25 תכנון וביצוע להקמה ופיתוח גן משחקים בגבעות בר

הודעת תיקון למכרז

חוברת המכרז

15.07.2020 09.08.2020
2020/ת/2 שירותי ציוד במות לאירועי המועצה בהסכם מסגרת 23.06.2020 12.07.2020
2020/ח/24 ניהול והפעלת קפיטריה בקמפוס "מבואות הנגב" 22.06.2020 19.07.2020
2020/ה/23 הקמת מגרש טוטו שחב"ק ביישוב גבעות בר

חוברת המכרז

16.06.2020 12.07.2020
2020/מ/20 מכירת כלי רכב 07.06.2020 21.06.2020
2020/ה/14 בניה ושיפוץ מבנה בית מורשת במושב תאשור

חוברת המכרז

01.06.2020 28.06.2020
2020/ה/18 הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמיםבוטל

הודעה על דחיית הגשת הצעות למכרז וסיור קבלנים נוסף

חוברת המכרז

27.05.2020 12.07.2020
2020/ב/17 הקמת גדר הרתעתית ביישוב גבעות בר

תשובות לשאלות הבהרה

תוספת למענה לשאלות

עדכון מועדים

שינוי בתנאי הסף והגשת שאלות

תיקונים בתנאי הסף

26.5.2020 28.6.2020
2020/ה/7 סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס "מבואות הנגב"

חוברת המכרז

14.05.2020 07.06.2020
2020/ה/15 שיפוץ מיבנים בקמפוס "מבואות הנגב"

חוברת המכרז

14.05.2020 07.06.2020
2020/ח/13 רכישת ואספקת ריהוט לביה"ס "ניצני הנגב"

תיקון כתב כמויות

תוכניות ריהוט – מבוא / תכנית ריהוט א'-ב' / תוכנית ריהוט ג'-ד' / רשימת נגרות אומן 01 / רשימת נגרות אומן 02

11.05.2020 24.05.2020
2020/מ/12 מתן שירותי הדברה וניטור

מענה לשאלות הבהרה

26.04.2020 24.05.2020
2020/ה/10 פיתוח תשתיות ל-40 יח"ד בקיבוץ כרמים

מסמכי המכרז

21.04.2020 24.05.2020
2020/ה/8 תכנון, רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר

מסמכי המכרז

21.04.2020 10.05.2020
2020/ח/9 ארגון והפעלת טיולים שנתיים בביה"ס "מבואות הנגב"

טבלה מתוקנת לתמחור

05.04.2020 10.05.2020
2020/ה/6 תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג' בקיבוץ משמר הנגב

מסמכי המכרז

27.02.2020 22.03.2020
2020/ה/5 מרכיבי בטחון בקיבוץ חצרים

מסמכי המכרז

20.02.2020 15.03.2020
2020/ה/3 הקמת גן חד כיתתי, גן דובדבן במושב ברוש

מסמכי המכרז

20.02.2020 22.03.2020
2019/ה/31 ביצוע עבודות פיתוח תאורה ותקשורת במשמר הנגב

מסמכי המכרז

03.02.2020 23.02.2020
2019/ה/36 תכנון, רישוי וביצוע חממה לימודית בביה"ס "מבואות הנגב"

חוברת המכרז

הודעה בדבר שינויים ותיקונים – 30.1.2020

19.01.2020 23.02.2020
2020/ג/1 שירותי רואה חשבון עבור הוועדים המקומיים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית בני שמעון

חוברת המכרז

שאלות הבהרה למכרז

13.01.2020 09.02.2020

מידע שימושי לוועדים המקומיים:

באתר משרד הפנים מתפרסמים מדי חודש/מספר חודשים סכומי הסף למכרז זוטא ופומבי.
*שימו לב: לאחר לחיצה על הקישור יש לגלול את הדף מעט מטה.
המידע נמצא בסעיף הרביעי בצבע כחול מתחת לטבלה.