דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בקשה להצעת מחיר לבנית 2 מגרשי פטאנק בישוב גבעות בר

האגודה השיתופית גבעות בר מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות מחיר לביצוע 2 מגרשי פטאנק בישוב גבעות בר ממוקם במועצה אזורית בני שמעון.
בשל מגבלות הקורונה, סיור הקבלנים באופן פרטני עם כל אחד מהמציעים.

ליחצו כאן למפרט המלא של המכרז >> בקשה להצעות מחיר להקמת 2 מגרשי פטאנק | מפרט פטאנק גבעות בר

תנאי סף להשתתפות
קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 200 בסיווג ג' – 1 לפחות .
ביצע עבודות בהיקף ש ל לפחות 2,000,000 ₪ מצטבר בין השנים 2019-2020
השתתפות בסיור קבלנים.

לוח זמנים
לו"ז לביצוע העבודה יהיה 14 יום, על כל יום איחור ייקנס המציע ב-500 שקלים

מועד אחרון להגשת ההצעה: 10.12.2020 בשעה 12:00 .
הגשה במעטפה סגורה ואטומה לידי מזכירת היישוב.
הצעה שתתקבל לאחר מועד זה , תיפסל על הסף.

לבירורים ושאלות – מזכירת הישוב גבעות בר, הגב' דינה דיין