מוקד המועצה: 08-6257900

מועצה אזורית בני שמעון

מלגת מרכז הצעירים

 

מלגה משמעותית לתושבי המועצה המאפשרת השתלבות בעשייה של מרכז הצעירים. המלגה קמה בעקבות ההחלטה של המועצה האזורית בני שמעון לקדם את תחום הצעירים מתוך הבנה כי צעיריה הם נכס משמעותי שבעתיד יהיו המנהיגים היישוביים.

גובה המלגה:  10,000 ₪

למי מיועד: צעירים עד גיל 40 בני המועצה המתגוררים ביישובי המועצה, חיילים משוחררים משרתי שירות צבאי מלא או שירות לאומי, סטודנטים לתואר ראשון או תואר שני מוכר מל"ג\ סטודנטים הלומדים בבתי הספר להנדסאים של מה"ט.

דרישות נוספות: קבלה למלגה מותנת בראיון אישי ויש צורך בניסיון\היכרות עם: שיווק, תרבות ופנאי, מעורבות חברתית וקהילות חדשות.

מה עושים בתכלס? 140 שעות בישוב ובמרכז הצעירים לחיזוק הקשר של הצעירים עם המועצה, מיפוי הצעירים במועצה וצורכיהם, חיזוק המענים בתחום הצעירים המועצה, חיזוק הקשר של הצעירים עם הישוב והקהילה, יצירת גרעין של צעירים מובילים במועצה, יצירת שיתופי פעולה עם צעירים בישובים שיהוו קבוצת התייחסות ומודל לחיקוי לצעירים נוספים.

מידע נוסף: נפתחת ב-01/09/20 ונסגרת ב-31/10/20 -> כאן

מלגת פר"ח בשילוב מפעל הפיס והמועצה

 

מלגה ייחודית לתושבי המועצה המשלבת מלגת חונכות בפר"ח עם 20 שעות קהילה אשר יתקיימו ביישובי המועצה בכפוף למרכז הצעירים.

גובה המלגה: 10,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון במוסדר מוכר מל"ג\סטודנטים בבית ספר להנדסאים מוכר מה"ט והתגוררות ביישובי המועצה.

דרישות נוספות:

מה עושים בתכלס? חונכות בפר"ח במסגרת 120 שעות + 20 שעות קהילה במרכז הצעירים בני שמעון.

הרשמה: נפתחת ב-01/09/20 -> כאן

 

חיילים משוחררים / חיילים בודדים / שירות לאומי

האגף והקרן לחיילים משוחררים – עידוד השכלה בפריפריה

 

גובה המלגה: שנת לימודים ראשונה ללומדים מהפריפריה או בפריפריה

למי מיועד: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

דרישות נוספות: משוחררים עד 5 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 10 שנים, מצב סוציואקונומי ועוד

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

האגף והקרן לחיילים משוחררים – מכינות

 

גובה המלגה: מימון מכינה קדם אקדמית ודמי קיום, אפשרות למימון עד 50% משכ"ל תואר ראשון

למי מיועד: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

דרישות נוספות: עד 5 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 10 שנים, מצב סוציואקונומי ועוד

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

מלגת קרן נסאן

 

גובה המלגה: 10,000 ₪

למי מיועד:  ניתנת לחיילים משוחררים (עדיפות ללוחמים) בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך.

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף: היחידה להכוונת חיילים משוחררים – 03-7776770

האגף והקרן לחיילים משוחררים – ממדים ללימודים

 

גובה המלגה: 2/3 משכ"ל אוניברסיטאי לשנה

למי מיועד: סיום שירות מלא כלוחם/כאוכלוסייה מיוחדת*

דרישות נוספות: ניתן לממש 3 שנים מסיום שירות סדיר ועד סוף השנה הקלנדרית

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

קרן הישג

גובה המלגה: מימון שכ"ל מלא ודמי קיום

למי מיועד: חיילים בודדים

דרישות נוספות: סיום שירות מלא, תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג, תחילת לימודים עד שנתיים מהשחרור, עדיפות לשנה א' ועוד

מה עושים תכלס? 130 שעות פעילות חברתית

מידע נוסף

מלגת קרן דלק

גובה המלגה: עד 30,000 ₪ לתואר ראשון

עד 40,000 ₪ ללימודי הנדסה

למי מיועד: לסטודנטים לתואר ראשון המוכר על ידי המל"ג או לימודי הנדסה, חיילים משוחררים

מה עושים תכלס? 130 שעות לקהילה במהלך השנה במסגרת עמותת "ידידים למען הנוער והחברה"

מידע נוסף: היחידה להכוונת חיילים משוחררים – 03-7776770

Impact

גובה המלגה: 4,000$ לשנה

למי מיועד: חיילים משוחררים לוחמים ותומכי לחימה עד 5 שנים משנת השחרור

דרישות נוספות: סיום שירות מלא, מצב סוציואקונומי, התחלת שנה א' / ב', תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג ועוד

מה עושים תכלס? 130 שעות פעילות חברתית

מידע נוסף

האופוטרופוס הכללי

 

גובה המלגה: 2,500 ₪*

למי מיועד: מסיימי שירות צבאי/לאומי

דרישות נוספות: משתנה בהתאם לתרומה

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

*מלגה זו נפתחת לסירוגין לאורך השנים ותלויה בתרומות

מידע נוסף

מלגת קרן איסלר

גובה המלגה: כ-4,000 ₪

למי מיועד: חיילים משוחררים הלומדים במכללות אזוריות.

מה עושים בתכלס? סיוע, קידום ועידוד חינוך, תרבות ואומנות בקרב חיילים\חיילים משוחררים ומשפחות חיילים שנספו בעת שירותם הצבאי.

מידע נוסף: היחידה להכוונת חיילים משוחררים – 03-7776770

אייסף

 

גובה המלגה: 20,000 ₪ לשנה

למי מיועד: מסיימי שירות צבאי / לאומי

דרישות נוספות: יתרת לימודים של 3 שנים, עדיפות לתושבי פריפריה ומצב סוציואקונומי, לימודים במוסדות בשיתוף פעולה עם אייסף ועוד

מה עושים תכלס? 130 שעות פעילות חברתית ומפגשי ליווי והכשרה בימי שישי

מידע נוסף

קרן גרוס

 

גובה המלגה: 5,500 ₪ לשנה

למי מיועד: חיילים משוחררים, חיילים בודדים, יוצאי אתיופיה, תושבי פריפריה גיאוגרפית, חרדים ובני מיעוטים

דרישות נוספות: עד 5 שנים מסיום השירות, ניצול חלק מפיקדון השחרור ועוד

מה עושים תכלס? משתנה בהתאם לאופי הפעילות

מידע נוסף

מלגת אליהו כהן ז"ל

גובה המלגה: 2,500-4,000 ש"ח

למי מיועד: מסיימי שירות צבאי מלא

דרישות נוספות: מצב סוציואקונומי, תואר ראשון או שני ועוד

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

מלגת ים של השכלה

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: חיילים משוחררים מהמערך הלוחם בחיל הים

דרישות נוספות: לימודים אקדמיים/תעודה המוכר ע"י מל"ג/תמ"ת, מצב סוציואקונומי, הצטיינות בשירות ועוד

מה עושים תכלס? 60 שעות פעילות חברתית

מידע נוסף

   

 

מלגות על בסיס מוצא עדתי / דתי

קרן אלרוב

לעולים חדשים או דור ראשון להשכלה גבוהה

למידע נוסף

 HIAS ישראל

לעולים ע"פ ההגדרות באתר

למידע

מנהל הסטודנטים לעולים חדשים

למידע נוסף

קרן ק.מ.ח

לבוגרי ישיבה או תיכון חרדי

למידע

ידידות טורנטו 

תוכנית הזנקים או חרדים באקדמיה

למידע נוסף

מלגת מרו"ם

ליוצאי אתיופיה

למידע נוסף

קרן חנן עינור

ליוצאי אתיופיה

למידע נוסף

אמץ סטודנט

ליוצאי אתיופיה

למידע נוסף

קרן מכבים

ליוצאי איראן ויוצאי אתיופיה

למידע נוסף

ארגון בני ברית ישראל

לסטודנטים ממוצא טורקי

למידע נוסף

התאחדות יוצאי טורקיה

לסטודנטים ממוצא טורקי

למידע נוסף

אבוקה

לסטודנטים בני העדה הבוכרית

למידע נוסף

בוכרים.קום

לסטודנטים בני העדה הבוכרית

למידע נוסף

קרן הלוואות לקידום וחינוך יוצאי עיראק

למידע נוסף

ארגון יוצאי דמשק בישראל

ליהודים עם זיקה לקהילת דמשק

למידע נוסף

מדור לדור ליוצאי קווקז

למידע נוסף

הפדרציה הדרום

אפריקאית

למידע נוסף

איגוד יוצאי סין

למידע נוסף

ארגון יוצאי מרכז אירופה

למידע נוסף

קרן יהושוע סלטי

למידע נוסף

קרן ויסאם חמיס

לערבים ויהודים כאחד

למידע נוסף

מלגת הוואקף המוסלמי

לסטודנטים מוסלמים

למידע נוסף

מלגת הקרן לידידות

למגזר הדרוזי, צ'רקסי, בדואי ונוצרי

למידע נוסף

מלגת אירתקא

למגזר הערבי, דרוזית וצ'רקסית

למידע נוסף

 

כפרי סטודנטים בסביבה

איילים

גובה המלגה: מלגת דיור

ו-5,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

מה עושים תכלס? פעילות חברתית בהיקף של 4 שעות בשבוע, השתתפות באירועי הכפר

למידע נוסף

שחר – החלוץ

גובה המלגה: 10,000 ₪ לשנה

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

מה עושים תכלס?150 שעות פעילות חברתית בקבילה, השתתפות באירועי הכפר, השתתפת בסדנאות ופעילויות

למידע נוסף

כפר האחווה – כפר הסטודנטיאלי הגאה

גובה המלגה: 10,000 ₪ לשנה

למי מיועד: מוסד המוכר ע"י המל"ג

מה עושים תכלס? 150 שעות פעילות חברתית בקהילה, השתתפות באירועי הכפר וחלק פעיל מצוות הכפר

למידע נוסף

תוצרת הארץ

גובה המלגה: 16,000 ₪ לשנה

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

מה עושים תכלס? פעילות חברתית בקהילה, השתתפות בערב קהילה אחת לשבוע, השתתפות במיזם קהילתי

למידע נוסף

 

* עוברים לעיר אחרת כדי ללמוד? קיימים כפרי סטודנטים בכל רחבי הארץ, חיפוש קצר של המילים "כפר סטודנטים" והעיר בה תתגוררו יאפשר לכם לגלות את כפרי הסטודנטים הרלוונטיים עבורכם.

 

מלגות על בסיס מאפיינים חברתיים

מלגת משרד החינוך

 

גובה המלגה: 4,000-12,480 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון/הנדסאים/מכינה קדם אקדמית

דרישות נוספות: על בסיס מצב סוציואקונומי

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

למידע נוסף

קרן קציר (קרן רש"י)

 

גובה המלגה: 5,000-18,000 ₪ לשנה

למי מיועד: אימהות חד הוריות/בוגרי כפרי נוער ופנימיות וחסרי עורף משפחתי

דרישות נוספות: מוסד אקדמי המוכר על ידי הקרן, עדיפות לפריפריה ועוד

מה עושים תכלס? פעילות חברתית משתנה

למידע נוסף

מלגת קזז דלאל

 

גובה המלגה: 2,500 ₪ (משתנה)

למי מיועד: בעלי אזרחות ישראלית, מסיימי שירות צבאי / לאומי

דרישות נוספות: יתרון למתגוררים באור יהודה, מצב סוציואקונומי ועוד

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

למידע נוסף

קרן פסיפס

 

מסייעת לעשות צעד משמעותי שיאפשר למוטבים להיחלץ בכוחות עצמם מהמבוי הסתום ומעגל המצוקה.

גובה המלגה: עד 3,000 ₪

דרישות נוספות: על פי מצב סוציואקונומי ופרמטרים של הקרן.

למידע נוסף

מלגת עמידר

 

גובה המלגה: 5,000 ₪

למי מיועד: תואר ראשון/מכינה/הנדסאים

דרישות נוספות: סטודנטים שהם, הוריהם או סביהם (במידה וגרים איתם) דיירי עמידר ועוד.

מה עושים תכלס? 70 שעות פעילות חברתית

למידע נוסף

מלגת קרן ארלוב

גובה המלגה: 10,000 ₪ בשנה

למי מיועד: מכינה בטכניון או באוניברסיטאות בר-אילן ובן-גוריון

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

למידע נוסף

מלגת קרן נעמת

 

סכום המלגה:

לתואר ראשון ושני בסך 2,000 ₪

לתואר שלישי ומחקר בסך 10,000 ₪

למי מיועד: נשים – דוקטורנטיות  ולסטודנטיות לתואר ראשון ושני

דרישות נוספות: סטודנטיות חברות נעמת/ההסתדרות

 

הרשמה: המחלקה הבינלאומית בנעמת

03-6921970 |  shirlisha@naamat.org.il

 

 

 

מלגות על בסיס מעורבות חברתית

חינוך לפסגות

 

גובה המלגה: 10,000-5,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

דרישות נוספות: זיקה להדרכה והוראה עם ילדים

מה עושים תכלס? 130 שעות פעילות חברתית במסגרת שיעורים לתלמידי בית ספר

למידע נוסף

אור לחינוך

 

גובה המלגה: 11,000-8,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון ושני

דרישות נוספות: מגורים או לימודים באשדוד, באר שבע וערד

מה עושים תכלס? 6 שעות שבועיות פעילות חברתית – ניהול פעילות שבועית של הסניף, ניהול חניכה והדרכה בנושאים מגוונים, אחריות על תכנים ועוד

למידע נוסף

שגרירי רוטשילד

גובה המלגה: 20,000 ₪ לשנה

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

דרישות נוספות: יתרת לימודים של 3 שנים (ישנם חריגים לפי האתר), עדיפות לסטודנטים מהפריפריה עם ניסיון תעסוקתי או התנדבותי

מה עושים תכלס? פעילות חברתית לאורך השנה

למידע נוסף

בוחרים מחר

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון ושני

דרישות נוספות: יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מה עושים תכלס? 6 שעות מעורבות חברתית בשבוע, קידום מיזמים קהילתיים.

למידע נוסף

ידידים

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: סטודנטים

דרישות נוספות: זיקה להדרכה והוראה עם ילדים

מה עושים תכלס? הארגון מפעיל סטודנטים ומתנדבים בתוכניות חינוך ורווחה שונות בקרב ילדים, נוער וצעירים במצב מצוקה וסיכון

למידע נוסף

מנהיגות עסקית צעירה

גובה המלגה: 8,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים תואר ראשון/שני

דרישות נוספות: עדיפות לתחומי מנהל עסקים/כלכלה/תעשייה וניהול/חינוך/עו"ס

מה עושים תכלס? 120 שעות מעורבות חברתית

למידע נוסף

עתיד פלוס

גובה המלגה: 12,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים תואר ראשון

דרישות נוספות: אין

מה עושים תכלס? 6 שעות בשבוע מעורבות חברתית במסגרת תכנית לתלמידים המחזקת אותם בתחומי מתמטיקה, מדעים, חלל, טכנולוגיה, במישור האישי והחברתי.

למידע נוסף

לתת

גובה המלגה: 10,000-14,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר אקדמי

דרישות נוספות: עמידה בתהליך המיון

מה עושים תכלס? 5-8 שעות בשבוע מעורבות חברתית – כרכז סניף או מדריך קבוצה.

למידע נוסף

כאן גרים

גובה המלגה: 8,000 ₪ ומגורים חינם

למי מיועד: סטודנטים לתואר אקדמי

דרישות נוספות: עמידה בתהליך המיון

מה עושים תכלס? פרויקט מגורים חברתי במסגרתו סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים. בנוסף לכך יש לבצע 160 שעות פעילות חברתית עם האזרח הוותיק איתו הם גרים.

למידע נוסף

דור לדור

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: סטודנטים

דרישות נוספות: בהתאם לשנת המיון (לא כל שנה נפתחות מלגות)

מה עושים תכלס? גישור בין הדור הצעיר לדור הותיק במגוון פעילויות, מפגשים עם קשישים ועוד.

מידע נוסף

נפש יהודי

גובה המלגה: עד 5,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

דרישות נוספות: מינימום 84 שעות ומקסימום 138 שעות שנתיות

מה עושים תכלס? הגעה למפגשים שבועיים הכוללים הרצאות, דיונים, סדנאות ופעילויות בנושא יהדות וערכי הרוח והחשיבה שלו.

מידע נוסף

לקראתך

גובה המלגה: עד 7,000 ₪

למי מיועד: סטודנטיות לתואר ראשון

דרישות נוספות: עד 5 שנים מסיום השירות הצבאי / לאומי

מה עושים תכלס? ליווי נערות בכיתות י"א/י"ב לקראת שירות צבאי או לאומי משמעותי. הפעילות משלבת ליווי אישי וקבוצתי כ-137 שעות בשנה.

מידע נוסף

מלגת סחל"ב

גובה המלגה: עד 60% משכר הלימוד לשנה.

למי מיועד: סטודנטים אזרחי ישראל

דרישות נוספות: עמידה בתהליך המיון

מה עושים תכלס? 4 שעות בשבוע מעורבות חברתית בבתי ספר לפי תחום הלימוד של הסטודנט.

מידע נוסף

להיות חונך

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: סטודנטים

דרישות נוספות: הבנת מידת החשיבות, אחריות והתמדה הנדרשת.

מה עושים תכלס? חונכים ילד אומנה

מידע נוסף

עתיד בטוח

גובה המלגה: 6,000-10,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים

דרישות נוספות: הדרכה או ניסיון בהדרכה ועם נוער, זמינות בשעות אחה"צ וניידות

מה עושים תכלס? 100 שעות הכשרה והדרכת נוער ליזמות חברתית ומניעת אלימות

מידע נוסף

האחווה הסטודנטיאלית הגאה

גובה המלגה: 6,500-9,750 ₪

למי מיועד: מוסד המוכר ע"י המל"ג

דרישות נוספות: משתנה בהתאם לתפקיד.

מה עושים תכלס? תפקידי ריכוז אחווה, ריכוז אזור דרום, ניהול דיגיטל ועוד.

מידע נוסף

תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי

 

גובה המלגה: 9,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים הלומדים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בכל תחומי הלימוד.

מה עושים בתכלס? התמחות בארגון לשינוי חברתי בהיקף של 8 שעות שבועיות, השתתפות ב-4 מפגשי הכשרה וקורס אקדמי שנתי של 4-2 נק"ז בהתאם לתכנית הלימודים במוסד הרלוונטי.

מידע נוסף: יעל פורת, רכזת תכנית עמיתי אברט

0732445142 | yaelp@shatil.nif.org.il

פרויקט "כחול לבן"

גובה המלגה: בין 5,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון במוסד מוכר מל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר מה"ט.

דרישות נוספות: למשרתי שירות צבאי מלא או שירות לאומי.

מה עושים בתכלס? 4.5 שעות שבועיות

בתוכנית מלגות חווייתית וייחודית להעשרה אינטלקטואלית בנושאי יהדות, אקטואליה והעמקת הזהות היהודית.

מידע נוסף

 

 

מלגות לפי תחומי לימוד

הישגים להיי טק

גובה המלגה: שכר לימוד מלא ודמי קיום במכינה ובשנה א' שיעורי עזר ומחשב נייד.

למי מיועד: צעירים שלא התקבלו ללימודים אקדמיים, שמעוניינים ללמוד הנדסה ומדעים מדויקים.

דרישות נוספות: מועמדים למכינה, על בסיס מצב סוציואקונומי.

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

מנהיגי שוליך

 

גובה המלגה: 40,000 ₪ לשנה

למי מיועד: בעלי צורך כלכלי/ פסיכומטרי גבוה/בעלי רצון למנהיגות ויזמות.

דרישות נוספות: לימודי STEM באחת האוניברסיטאות.

*תנאי הקבלה משתנים בהתאם לאוניברסיטאות

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

קרן מושל

גובה המלגה: 18,000 ₪ לשנה

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון

דרישות נוספות: מקצועות הנדסה ומדעים בהתאם להחלטת המוסדות המשתתפים, על בסיס מצב סוציואקונומי ועוד

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

למידע נוסף: יש לפנות למוסד הלימודים (דיקנאט הסטודנטים)

מלגת פאגאיה

גובה המלגה:  15,000₪

למי מיועד: סטודנטים לתואר ראשון ושני

דרישות נוספות: סטודנטים מצטיינים באוניברסיטאות, ממוצע 90 ומעלה, במקצועות הנדסה ומדעים, שנה שלישית תואר ראשון, תואר שני

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

עתידים לתעשייה

גובה המלגה: מימון שכ"ל, מלגת קיום מדורגת ומחשב נייד

למי מיועד: לומדים הנדסה/מדעי המחשב

דרישות נוספות: גילאי 20-30, עדיפות לתושבי פריפריה, חיילים בודדים ועוד

מה עושים תכלס? התנסות מעשית בתעשייה ובחברות במשק והתחייבות לעבודה בהן בגמר הלימודים

מידע נוסף

תוכניות צוערים של עתודות לישראל

 

מיועדות למצטיינים המעוניינים להיכנס לשירות הציבורי (רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים, משטרת ישראל ועוד), במשרות התחלתיות. התוכניות כוללות מימון שכר לימוד, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה בסיום התואר.

מידע נוסף

מלגת חיבו"ק

גובה המלגה: 5,000-10,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים שנה ב' או ג' מלימודי רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, עו"ס, ריפוי בעיסוק

דרישות נוספות: זיקה לנושא הרווחה, בריאות, והגיל השלישי

מה עושים תכלס? 100-200 שעות פעילות חברתית

מידע נוסף

המרכז האזרחי

גובה המלגה:5,000 ₪

למי מיועד: סטודנטים שנה ב' ומעלה מלימודי רפואה, כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, עו"ס וחינוך

דרישות נוספות: הישגים אקדמיים גבוהים

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

שאול ווינקה רומנו ז"ל

גובה המלגה: 5,500 ₪

למי מיועד: סטודנטים מלימודי רפואה, משפטים, מדעי החברה

דרישות נוספות: הישגים אקדמיים גבוהים, מתנדבים בקהילה כ-60 שעות לפחות, על בסיס מצב סוציואקונומי

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

קרן תרבות אמריקה ישראל

גובה המלגה: משתנה

למי מיועד: סטודנטים לאומנויות ועיצוב

דרישות נוספות: עמידה בתהליך המיון

מה עושים תכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף

מלגת מרכז מולכו

גובה המלגה: לתואר ראשון כ-2,500 ₪ | לתואר שני או שלישי כ-5,000 ₪.

למי מיועד: לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר, בנושאים הקשורים לקידום החקלאות בנגב.

מה עושים בתכלס? ללא התנדבות

מידע נוסף: את הבקשה למלגה יש לשלוח ל-gili.molcho@gmail.com

 

טיפים:

  • ישנם מוסדות לימוד המעניקים מלגות, בכל מוסד לימודים יש גוף שאחראי על רווחת הסטודנטים – חפשו באתר המוסד "דיקנאט"/"דיקן הסטודנטים"/"מנהל הסטודנטים"/"המחלקה למעורבות חברתית" ותפנו אליהם על מנת לקבל את הקריטריונים ומה דורש הליך בקשת המלגה.

 

  • לעיתים תצטרכו לכווץ מסמכים כדי להגיש את המלגה – כדאי להשתמש באתרי אינטרנט המסייעים בכיווץ מסמכים (חפשו convert וסוג הקובץ – לדוגמא WORD או PDF).

 

  • צרפו למלגה אך ורק מה שהתבקשתם! הקפידו למלא את הטפסים והמסמכים כראוי.

 

  • התנסחו בכבוד גם אם אתם מתוסכלים וכועסים – המלגה לא חייבת לכם כלום ושיח לא מכבד עשוי לגרוע מכם את האפשרות להצליח לערער.

 

  • רצוי לבדוק את פעימות השכר מהקרן והמקום אליו נכנס הכסף כדי למנוע כניסה למינוסים בבנק (חשבון אישי או חשבון סטודנט במוסד הלימודים).
  • קיימות מלגות שחוסמות אחת את השנייה – חשוב לוודא זאת במסגרת תנאי המלגה.