מוקד המועצה: 08-6257900

ישיבתה של מליאת המועצה לחודש אוגוסט התקיימה ביום ראשון, 9.8.2020. הישיבה נערכה בזום  ובמהלכה סקרה נטע-לי אביטל, גזברית המועצה, את העדכון החצי-שנתי של התקציב: "במהלך מרץ החל המשק להתמודד עם מגפת הקורונה העולמית והשפעותיה השליליות על הבריאות והכלכלה בארץ ובעולם. מטבע הדברים, כניסת המדינה לסגר עצרה פעולות רבות, כגון פעולות תרבות, חוגים, חינוך חברתי, הסעות תלמידים ועוד. מאידך גיסא, כל פעילות כזו גררה החזר כספים משמעותי והקטנת הכנסות. במקביל לכך, נדרשה המועצה לתת מענה ברכישת חומרים וציוד, כגון מסיכות, חומרי ניקוי וחיטוי ומענים שונים להפגה במהלך הסגר ואחריו.

במהלך הגל הראשון, אישרה הממשלה מתן פטור מארנונה לעסקים בהיקף כולל של 25% מחיוב הארנונה השנתי. המדינה שיפתה את הרשויות בגין הפטור בהתאם למצבה והגדרתה של הרשות ולכן קיבלה המועצה שיפוי בגובה של כ-92% מהיקף הפטור המחושב. לאור המצב, הונחו מחלקות המועצה לבצע קיצוץ תקציבי בסך 5% מתקציבן."

ניר זמיר, ראש המועצה: "נשארו יתרות תקציביות, שיגדילו את הרזרבה התקציבית עד לסוף השנה ולתקציב השנה הבאה. אנחנו זהירים אבל אופטימיים. נקווה להפתעות טובות, כמו ההחלטה שהתקבלה היום לאשר מחדש את התקציב לפרויקט של כביש בית קמה-אשל הנשיא. בנוסף לכך, החלה חברת  נתיבי ישראל בתכנון תאורה בקטע הכביש שבין בית הקברות של באר שבע לחצרים, כביש שנהרגו בו נהגים במפגש עם בעלי חיים."

"אנחנו פותחים בתחילת השנה שני בתי ספר חדשים במועצה: בא' באלול תיפתח הישיבה התיכונית בשומריה וב-1 בספטמבר נחנוך את בית הספר לחינוך מיוחד בניהולה של אורלי פסל ממשמר הנגב. השנה נפתח 3 כיתות ז'-ט', שיכללו עד 9 תלמידים בכתה. אנחנו בין הראשונים בארץ שמשלבים בית ספר לחינוך מיוחד בצמוד לבית ספר רגיל."

כמו כן הוסיף ניר, כי הוא מעריך שלקראת סוף השנה יסתיימו עבודות הפיתוח בקמפוס "מבואות הנגב". "לראשונה מזה 70 שנה, יהיה למועצה מרכז."

פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, דיווח על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים: "אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יגיעו לבית הספר יותר מיומיים בשבוע. יש פה גם ניצול הזדמנות שפתחה בפנינו הקורונה: שבירת המשוואה שעל-פיה לימודים = ישיבה בכתה ולמידה פרונטלית ומעבר ללמידה חווייתית יותר. יש עדיין אי ודאויות, בעיקר לגבי המשאבים שנקבל ממשרד החינוך, אבל זו התוכנית המתהווה:

אנחנו מחפשים דרך להביא את כיתות ה'-ו' ליותר מיומיים לימודים, על ידי שימוש בחללים ביישובים שבהם נמצאים בתי הספר ושילוב של עוזרי הוראה בבתי הספר. ב"מבואות הנגב" ילמדו 4 ימים בשבוע בחצאי כיתות, במשמרות בוקר וצהריים. ביום החמישי יגיעו לבית הספר כ-150 תלמידים הזקוקים לשעות לימוד נוספות. שאר התלמידים ילמדו בצורות אחרות: זום, סיורים בחוץ, ימי גיבוש ועוד פעילויות שניתן יהיה לקיים תחת המגבלות."

דרור קרוואני, מנכ"ל החברה הכלכלית, סקר את הנעשה בתחומו: "אנחנו מתארגנים לקראת אירוע השקה ליזמים במתחם בית קמה, שיתקיים בקפסולות ונערכים למכרז ראשון בגובה של כ-12-10 מיליון ש"ח. אנחנו רוצים שיפעלו במתחם עסקי חקלאות איכותיים ומנסים להביא לפה יקב, מגבנה וכדומה. אזור התעסוקה שוקת: לאור ההתנגדויות האחרונות, החליטה הוועדה המחוזית לצמצם את שטחי המסחר מ-60 אלף מ"ר ל-30 אלף מ"ר, שיועברו לתעשייה. החממה הטכנולוגית: יש כבר 3 פרויקטים המתקדמים לחתימה חוזה. החממה מתפקדת נהדר. אייל גינזבורג כמנכ"ל ודרור גרין כחשב ומנהל פיתוח עסקי, הם צוות מנצח."

איתי זידנברג, מנהל אגף היישובים והאסטרטגיה, סקר את הנעשה בתחומו: "בקרוב ייבחר היועץ שילווה אותנו במהלך התוכנית האסטרטגית. לאור הקורונה, אנחנו מנסים להיות יצירתיים ולמצוא דרכים אחרות, בשאיפה לסיים את הניסוח המחודש של החזון ומטרות-העל עד סוף השנה"

איתי הוסיף, כי התגבש צוות העוסק בקידום שביל בני שמעון ובשבועות הקרובים יגובש קונספט להגדרת המועצה כמובילה בנושא קיימות ואיכות סביבה. כמו כן הוסיף איתי, כי בעקבות השינוי הארגוני מתקיימים היום דיונים ראשוניים האם להקים מרכז קהילתי לתרבות, ספורט וחינוך בלתי פורמלי, בדומה למרכזים של רשת המתנ"סים.