דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מליאת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בישיבה משותפת שהתקיימה ביום רביעי, 14.10.2020, דנו בתוכנית המתאר הכוללנית של המועצה והמליצו על הפקדתה לוועדת התכנון המחוזית. בישיבה, שהתקיימה בזום, השתתפו, חברי מליאת המועצה, חברי הוועדה לתכנון ובנייה, אסקיאל פוקלמן, שמונה בשנה האחרונה לקדם את התוכנית, הנהגות היישובים ונציגי ציבור, נציגי משרד האדריכלים לרמן-בן שושן ויועצים מקצועיים נוספים שהשתתפו בהכנת התוכנית, ונציגי משרדי ממשלה ורשויות סמוכות.

תכנית מתאר כוללנית היא תכנית בראייה כוללת למרחב אופייני של מועצה אזורית, אשר מורכב ברובו משטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים וישובים בעלי אופי כפרי. התכנית קובעת מדיניות תכנון לכל מרחב המועצה לשנים הבאות. לאחר אישורה של תכנית המתאר הכוללנית בוועדת התכנון הארצית, תוכל הוועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר, מבלי להיזקק לאישור הוועדה המחוזית.

העבודה על התכנית החלה בשנת 2015. במהלך התקופה התקיימו התייעצויות בין הוועדה המקומית לוועדה המחוזית ולמינהל התכנון. במהלך הליך התכנון בוצע סקר מצב קיים, גובשו חזון, מטרות ויעדים ונבחנו חלופות שונות, נדונו סוגיות מרכזיות שעסקו באפיון הישוב הכפרי, קביעת אופן הרחבת היישובים, קביעת קריטריונים לסימון מתחמי תכנון. במהלך הכנת התכנית התקיים שיתוף ציבור בו השתתפו נציגים מכל ישובי המועצה שהיו שותפים לתהליך התכנוני.

מטרות התוכנית: שימור הצביון הכפרי של המועצה והישובים בתחומה, תוך חיזוק האופי הקהילתי לצד שמירה על מגוון ישובים וקהילות ויצירת קהילה רב דורית. חיזוק החוסן הכלכלי ופיתוח כלכלה מקומית מקיימת תוך שמירה על צביון חקלאי ופיתוח ועידוד יזמות חקלאית מקומית. התוכנית שמה דגש גם על שמירת השטחים הפתוחים ויצירת מסדרונות אקולוגיים, קידום ופיתוח ענף התיירות, תוך ניצול המשאבים הטבעיים ועידוד יזמות מקומית ושמירה על איכות הסביבה וחיים ברי-קיימא ברמת המועצה, היישוב והמבנה.

ניר זמיר, ראש המועצה: "התוכנית היא פרי עבודה של 5 שנים שבמהלכם בעלי תפקידים רבים, כולל אני, התחלפו. התהליך כלל שיתוף ציבור רחב מאד בו נטלו חלק הנהגות היישובים ונציגי ציבור. לאחר שהתוכנית תאושר בוועדת התכנון הארצית, נהיה בין המועצות הראשונות, אם לא הראשונה, שתהיה לה תכנית כוללנית. התכנית תהיה המצפן שלאורו נלך בעשורים הבאים. אני רוצה להודות לולדימיר פיצ'קר, מהנדס המועצה, ולכל אנשי האגף, חלקם כבר לא עובדים במועצה, לסיגל מורן, ראשת המועצה הקודמת ולהדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה הקודמת שקידמו את התכנית, ללימור קוטר, מנהלת הוועדה המקומית וכל מי שקדם לה, לחברי המליאה בהווה ובעבר, הנהגות היישובים וכל מי שהיה שותף לאורך השנים. אני מודה לעובדי משרד התכנון לרמן – בן שושן והיועצים המקצועיים על עבודה מקצועית וטובה".

פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה: "אנחנו צריכים לדעת לעמוד על כתפי אלו שהיו לפנינו. התוכנית מספיק עקרונית וכללית ומכילה מרכיבי גמישות כדי שנוכל להתאים אותה לאסטרטגיה משתנה".

בועז פריפלד, רשות שמורות הטבע: "עשיתם עבודה יפה בשמירת שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים. מועצת בני שמעון, אתם לפיד בראש המחנה ואתם מציבים רף גבוה מאד למועצות אחרות שילכו בעקבותיכם".

גידי לרמן, מנהל משרד האדריכלים שעבדה על התוכנית: "זו הייתה חוויה לעבוד עם היישובים ועם אנשי המועצה. אתם מקיימים שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל עם השכנים שלכם ויש לכם מועצה מנוהלת להפליא".

דרור אסולין, נציג הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה: "בני שמעון אתם מובילים ואנחנו סומכים עליכם".

בהצלחה לצוות התכנון וניהול הפרוייקט להמשך עבודה על לקבלת מתן תוקף לתוכנית!