מוקד המועצה: 08-6257900

מליאת יוני 2020 – ארגון, אסטרטגיה וגיוס משאבים

ישיבתה של של מליאת המועצה לחודש יוני 2020 התקיימה במועדון המחודש במושב ברוש ביום ראשון, 14.6.2020. שני הנושאים המרכזיים על סדר היום היו חידוש המבנה הארגוני של המועצה ויציאה לדרך של התהליך האסטרטגי.

"כדי שהתהליך לא יהיה ארוך מדי, החלטנו להתמקד, בשלב הראשון, במבנה האגפים השונים ובתפקידו של  המנכ"ל", אמר ניר בפתח הדיון. "עסקנו גם באגף היישובים, בתפיסת עבודה רוחבית ובהחזרת העיסוק באסטרטגיה למועצה. מדובר בנושא שהיה לו בעבר מקום מרכזי, כמעט נעלם בשנים האחרונות ועכשיו, בתקופת הקורונה, קיבל משנה חשיבות. בשלב השני, לאחר תהליך חשיבה ארוך יותר, אנחנו רוצים לעסוק בשאלה האם אנחנו רוצים מתנ"ס כתפיסה קהילתית."

על פי המבנה הארגוני המחודש, יעסוק אגף המנכ"ל במרכז שירות לתושב (מוקד), בטיחות, תקשוב ודיגיטציה ומשאבי אנוש. בשלב זה יישארו באגף המנכ"ל גם מחלקות התחבורה והרכב, דת וביטחון. לעומת זאת, מחלקות שפ"ה, איכות הסביבה, האחזקה, התברואה, פיקוח ורישוי עסקים, יעברו לאגף חדש שיקום במועצה וייקרא אגף סביבה ותפעול.

אגף היישובים, שהוקם לפני כשנה, יעסוק בקשר שבין היישובים למועצה ובאסטרטגיה וחדשנות. "כל מנהל אגף במועצה רואה את הדברים מנקודת המבט שלו. תפקידו של אגף היישובים הוא לראות את הדברים בפרספקטיבה של היישוב", הסביר איתי זידנברג, מנהל האגף. "האגף יעסוק בשני נושאים שמתקשרים זה עם זה ולא במקרה נמצאים ביחד."

התהליך האסטרטגי של המועצה החל בשנה שעברה, אך הושהה לאור המינויים החדשים של מנכ"ל ומנהל אגף היישובים וההחלטה לבצע שינוי ארגוני במועצה והתעכב שוב עם פרוץ משבר הקורונה. "מטרת התהליך היא ליצור חשיבה רחבה וארוכת טווח, בשיתוף הציבור, הנהגות היישובים ואנשי המועצה, לגבי זהותה ודרכה של המועצה. החשיבה הזו תהווה בסיס לתוכנית עבודה אפקטיבית", הסביר פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה. "אנחנו רוצים שבסוף התהליך נרענן את חזון המועצה ואת הערכים המובילים אותה ולאורם נגדיר מטרות-על, שיהוו את הבסיס להנחת אבני דרך ומסגרת ליישום." המליאה אישרה את הצעת המועצה, שלפיה במהלך חודש יולי הקרוב יוקם צוות היגוי שיתניע את התהליך, באוגוסט יתקיים הליך של שיתוף הציבור ומיפוי ובאוקטובר תתקיים סדנת ועדים, שתוצריה יוצגו בפני מליאת המועצה שתתכנס באותו חודש. סיכום התהליך יתקיים במליאת המועצה שתתכנס בחודש נובמבר.

בהמשך הישיבה שמעו חברי המליאה סקירה קצרה על דו"ח גיוס משאבים. על פי הדו"ח, הצליחה המועצה בחודשים האחרונים לגייס 126 אלף שקלים עבור בית היזם ו-10,000 שקלים לפעילות קשישים בתקופת הקורונה. כ-80 אלף שקלים נוספים לבית היזם, 20 אלף שקלים להקמת חממה בביה"ס "מבואות הנגב" ו-60 אלף שקלים מקרנות הביטוח הלאומי עבור עמותת ותיקי בני שמעון נמצאים בשלבי אישור אחרונים.