דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

במרכז הדיון במליאת המועצה לחודש ינואר 2020, אשר התקיימה ביום ראשון, 17.1.2020, עמדה הצעת המועצה להקמת מרכז קהילתי בבני שמעון. פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, הציג את התוכנית שגיבשה המועצה בחודשים האחרונים.

"הצורך בהקמת מרכז קהילתי עלה כשהבנו שיש כיום קושי בתיאום בין כל הפעילויות וביצירת קו אסטרטגי שידע לפנות לתושבים בצורה מקצועית ויוודא מהן פעילויות התרבות והפנאי שהתושבים זקוקים להם ומעוניינים בהם. למרכז הקהילתי, שהינו מבנה ארגוני ולא מקום פיזי, יהיה רובד אסטרטגי רעיוני ורובד טכני כמו פרסומים אחידים לכל פעילויות המועצה ולוגו משותף, תוכנית פעילויות שנתית שתאחד את כל אגפי המועצה וכדומה. הפעילויות עצמן יתקיימו בחלקן ביישובים ובחלקן במרכז המועצתי החדש. בשלב זה החלטנו  שלא לחבור לחברה למתנ"סים אלא לשמור את החופש לבנות משהו שיתאים לבני שמעון".

לאחר דיון ארוך ועירני בו הביעו חלק מחברי המליאה הסתייגויות ממתווה המועצה, החליטה המליאה לאשר המשך בדיקה וגיבוש של הצעת המועצה ושיח נוסף עם הנהגות היישובים וועדות החינוך היישוביות.

ניר זמיר, ראש המועצה, עדכן את חברי המליאה על פתיחתן של מספר ועדות גבולות במשרד הפנים. שתי ועדות העוסקות בחלוקת השטח וחלוקת הארנונה בבסיס המודיעין שאמור להיבנות בלקית. שתי ועדות העוסקות בבסיסי חצרים ומשמר הנגב. ועדת גבולות לעניין עידן הנגב החליטה לאחרונה על חלוקה מחודשת של הארנונה בעידן הנגב, לפיה עד שנת 2025 ירד חלקה של בני שמעון בארנונה מאזור התעסוקה מ-39% ל-30% ושל להבים מ-17% ל-14%, לטובת רהט. בנוסף לכך פנו תושבי כרמית לבג"צ כנגד החלטת וועדת הגבולות כי ישתייכו למועצה המקומית מיתר.

 "מציאות לא פשוטה עומדת בפנינו" אמר ניר. "התנגדנו להחלטה בעידן הנגב וטענו כי יש בכך תקדים מסוכן וסטירת לחי למדיניות שאנחנו מקדמים כל השנים לקידום שותפות עם רשויות. לגבי לקית, פיני בדש, ראש מועצת עומר, ואני, הגענו להסכם להקמת מנהלת משותפת שתתחלק בניהול ובארנונה ובמגעים למול משרד הבטחון".

לאור התמשכות משבר הקורונה וכפוף להכרזת המבצע עי רשות המים, אישרה המליאה מבצע להסדר פריסת חובות ומחיקת ריבית והצמדה בגין חובות מים וביוב לצרכנים פרטיים. המבצע יתקיים עד סוף חודש מרץ 2021.

המליאה שמעה דיווח על היקף ואופן השקעות המועצה בשנת הכספים 2020.