מוקד המועצה: 08-6257900

ממשיכים להיאבק בפגיעה באיכות הסביבה

ביום שלישי, 10.12.2019, נפגש ניר זמיר, ראש המועצה עם ברוך ובר, מנהל מחוז הדרום במשרד להגנת הסביבה בנוכחות בעלי תפקידים מהמועצה ומהמשרד להגנת הסביבה לדיון בבעיית השלכות הפסולת הפיראטיות ושריפות האשפה בשטחי המועצה.

בפגישה נדונו סוגיות חשובות כגון מטרדי ריח השריפות באזור גבעות בר, משמר הנגב ושובל, ונושאים נוספים הקשורים במטרדי הפסולת, הפגיעה באיכות החיים של תושבי האזור, סמכויות האכיפה ומציאת דרכי פעולה משותפים.

ניר: "נושא שריפות הפסולת מעסיק אותנו רבות. אנו משקיעים משאבים ומאמצים רבים באיחוד כל הגורמים הרלוונטיים כדי שישתפו ביניהם פעולה. זו הדרך היחידה בה נוכל להוביל לשינוי בנושא שהוא אינטרס משותף לכולנו".

תמר אליהו, מנהלת מחלקת שפ"ה (שיפור פני היישוב)

בתמונות: מפגעי פסולת דרומית לעידן הנגב