דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

במסגרת המודעות לנזקים הנגרמים משימוש רב במוצרים חד פעמיים והרצון לצמצם את הפסולת שאנו מייצרים, חולקו מסיכות רב פעמיות בכל בתי הספר היסודיים, לילדי כיתות א'-ד' שחזרו השבוע ללימודים. חלוקת המסיכות היא יוזמה של הועדה לאיכות הסביבה במועצה.

אסף רוט, יו"ר ועדת איכות הסביבה במועצה: "כחלק מאישור תוכנית מועצה מדגימה בתחום איכות הסביבה. אנו מתחילים בכתיבת תוכנית רחבה שבעזרתה נקיף את האתגר הרחב העומד לפנינו. חינוך לסביבה וקיימות הוא צעד ליבה במהלך הכולל. במציאות שבה מושלכים כל חודש חמישה מיליארד מסיכות לאשפה ברחבי העולם אנו שמחים להיות חלק בשינוי המגמה."

אחד ממורי בית הספר: "ילדי "יובלי הנגב" הצעירים התחדשו במסכות רב פעמיות שתורמות פעמיים: פעם אחת לילדים שמוגנים מהדבקה ופעם שנייה מגינים על הסביבה כשפחות מסיכות מושלכות לפח ונמנעת פגיעה בכדור הארץ שלנו. היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה!".