דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מסכמים שנה במחלקה לצרכים מיוחדיםבבני שמעון אנחנו מאמינים כי עלינו, כמועצה וכחברה, מוטלת החובה לספק לתושבינו את מירב התנאים לאורח חיים שוויוני ומכבד ולכן אנחנו פועלים למען פיתוח קהילה המכבדת כל אדם ומאמינה בזכות הבסיסית של כל אדם לתחושת שייכות תוך הכרה וקבלת ייחודיותו. בשנים האחרונות אנחנו עסוקים בפיתוח מענים חינוכיים וקהילתיים לילדים, נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים.

בתחום השירותים החברתיים, משפחות ויישובים מלווים ע"י העובדת הסוציאלית היישובית, ברמה הפרטנית, משפחתית, מערכתית וקהילתית.

אגף החינוך משקיע במסגרות החינוך בהתאמת דרכי ההוראה, הלמידה והערכה כדי לאפשר לכל תלמיד לממש את יכולותיו במלואן. בגנים רבים במועצה, ובכל בתי הספר, משתלבים ילדים עם צרכים מיוחדים שמקבלים סל תמיכות אישי בהתאם לבחירת הוריהם.

מסכמים שנה במחלקה לצרכים מיוחדיםבשנים האחרונות הרחבנו את התמיכה במסגרות החינוך החברתי ביישובי המועצה בכדי לסייע במתן מענים מתאימים עבור ילדים עם צרכים מיוחדים המשתלבים בחינוך החברתי. היישובים מקבלים סיוע כספי, הדרכות מקצועיות וחשיבה משותפת (יישוב, שפ"ח, חינוך, שירותים חברתיים).

בנוסף לשילוב בקהילה פועלות במועצה מסגרות חינוך מיוחד, גני ילדים וכיתות ייעודיות בביה"ס "ניצני הנגב", המספקות מענים לילדים החל מתחום הקשיים התפתחותיים ועד הספקטרום האוטיסטי. לפני שנה וחצי פתחנו מסגרת חינוכית נוספת, בית ספר "עדני הנגב" לנערות ונערים עם קשיים נפשיים, הפועל בשיתוף עם בית הספר "מבואות הנגב", ויוצר הזדמנות לפיתוח פרויקטים משותפים תוך חשיבה על מתן מענים מתאימים לכל התלמידים.

מסכמים שנה במחלקה לצרכים מיוחדיםההתייחסות לנושא הצרכים המיוחדים היא משפחתית, מערכתית ומנסה לתת מקום לבני המשפחה. בשנים האחרונות בנינו מסורת של מפגשי תמיכה מגוונים: מפגשי הורים, מפגשי אחים, מפגשי משפחות ואף מפגשי מתנדבים. מפגשים אלו נועדו להיכרות, שיח, מתן ידע, חיזוק התמודדות וחוסן, החלפת מידע רלוונטי, הרצאות מקצועיות ומיצוי זכויות ועוד.

בשנה הקרובה, נמשיך לעבוד בשותפות עם המכינות שמלוות לאורך השנה את המשפחות מיוחדות בחונכויות אישיות ובמסגרות החינוך המיוחד. בשותפות עם מרכז הצעירים, התייחסות לפלח אוכלוסיית הבוגרים הצעירים, במתן מענים לתחומי שירות צבאי/לאומי, פנאי, לימודים ותעסוקה. בנוסף, ברצוננו להקים פורום הנהגת הורים, אשר יתכנס לחשיבה, תחומי ענין וקידום פרויקטים, ולהקים פורום נציגי תחום מכל יישוב להעלאת סוגיות שונות וחשיבה משותפת על מענים מתאימים.