דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

תושבים יקרים,

בהתאם להוראת סעיף 17(ג)(2) לצו אנו מביאים בזאת לידיעת תושבי המועצה שמליאת המועצה שהתכנסה ביום 15/07/18 לא הצליחה להגיע להחלטה בעניין המודד פה אחד מכיוון שלא היה רוב קולות לאף חלופה שהועלתה.

על כן, ובהתאם לסעיף 17(ד) לצו, במקרה בו לא העבירה מועצה לשר הצעה בדבר המודד הכללי, ייקבע מספר הנציגים לגבי כל אזור (ישוב, תחום עודף, אזור בחירה)  כלהלן:

  • אזור שמספר התושבים (בעלי זכות הבחירה) בו נמוך מ- 750 – זכאי לבחור נציג אחד למועצה.
    שימו לב: המשמעות היא כי גם תחום עודף עם מספר מועט של תושבים יהיה זכאי לנציג אחד.
  • אזור שמספר התושבים בעלי זכות הבחירה בו עולה על 750 – זכאי לבחור שני נציגים למועצה.  

 מכאן, שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה 750 (שבע מאות וחמישים ).

הודעה לתושבים בדבר המודד

מספר הנציגים למליאה ביישובי המועצה השונים:

בית קמה    ברוש

גבעות בר     דביר

חצרים     כרמים

להב     משמר הנגב

נבטים        שובל

שומריה       תאשור   תדהר