דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מענים מיוחדים בחינוך המיוחד

ביום שני, 6.4.2020 , ניפתח בגן רותם בבית קמה מוקד חינוכי טיפולי לילדי החינוך המיוחד. המוקד נותן מענה ראשוני לילדי גן מהמועצה, שלומדים במסגרות חינוך מיוחד וקיבלו זכאות לשירות ממשרד החינוך. הילדים קיבלו מענה פרטני ללא מפגש עם ילדים נוספים. היציאה מהבית ומתן מענה שאינו וירטואלי הוא שינוי משמעותי עבור ילדי החינוך המיוחד בתקופה זו.

אנחנו מודים מאוד לצוות החינוכי שהתגייס למשימה. מודים להורים ולילדים שעשו את המאמץ להגיע, תוך שמירה על כל הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. במידת הצורך נרחיב לאחר חופשת הפסח את דגם הפעלה גם לילדי בית הספר בחינוך המיוחד.

ענבל זידנברג, מנהלת תחום החינוך המיוחד