דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי-יוני 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים  (עסקים חדשים? כדאי שתקראו גם אתם)  באתר רשות המסים נפתחה ביום רביעי, 21.7.2021, האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, שמחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מאי-יוני 2019 נפתחה גם הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע לפחות ב-25% לעומת התקופה המקבילה ב-2019 פתחתם עסק חדש?  מזכירים לכם - עצמאים שפתחו עסקים חדשים שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, אם הם עומדים בתנאי הזכאות. שימו לב!! מדובר במענקים האחרונים בסדרת המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים המשולמים במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית". להגשת בקשה לפרטים נוספים אודות מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה >>> בקשה לפרטים נוספים אודות מענק הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (אתר חיצוני) להגשת בקשה ולפרטים נוספים אודות מענק ההוצאות >>> הגשת בקשה ופרטים נוספים אודות מענק ההוצאות (אתר חיצוני) את הבקשות למענקים לתקופת מאי-יוני ניתן להגיש עד ל-15 אוקטובר 2021נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי-יוני 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

(עסקים חדשים? כדאי שתקראו גם אתם)

באתר רשות המסים נפתחה ביום רביעי, 21.7.2021, האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, שמחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מאי-יוני 2019

נפתחה גם הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע לפחות ב-25% לעומת התקופה המקבילה ב-2019

פתחתם עסק חדש? 
מזכירים לכם – עצמאים שפתחו עסקים חדשים שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, אם הם עומדים בתנאי הזכאות.

שימו לב!!
מדובר במענקים האחרונים בסדרת המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים המשולמים במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית".

להגשת בקשה לפרטים נוספים אודות מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה >>> בקשה לפרטים נוספים אודות מענק הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (אתר חיצוני)

להגשת בקשה ולפרטים נוספים אודות מענק ההוצאות >>> הגשת בקשה ופרטים נוספים אודות מענק ההוצאות (אתר חיצוני)

את הבקשות למענקים לתקופת מאי-יוני ניתן להגיש עד ל-15 אוקטובר 2021