מוקד המועצה: 08-6257900

ביום שני, 30.12.2019, קיימה מליאת המועצה ישיבה מיוחדת להצגת תוכניות העבודה לשנת 2020. מנהלי האגפים ובראשם ניר זמיר, ראש המועצה ופלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, הציגו בפני המשתתפים את החידושים העיקריים בתוכניות העבודה לשנה הקרובה.

בראש החידושים אותם הציג ניר זמיר, ראש המועצה, עומד תהליך ייעוץ ארגוני והטמעת מבנה ארגוני חדש למטה המועצה, קידום והרחבת שיתופי פעולה עם רשויות שכנות, בדגש על האוכלוסייה הבדואית והסבת קמפוס "מבואות הנגב" הישן ומרכז ג'ו אלון למרכזי פעילות לתושבי המועצה. בנוסף שינוי הארגוני תטמיע המועצה תפיסת בטחון חדשה, תחל בפעולות לגיוס תרומות מקרנות ותורמים פרטיים ותגביר את הטיפול בהשלכת פסולת ומטרדי שריפות.

אגף המנכ"ל, בראשותו של פלג ניאגו יגדיר ויוביל תהליך אסטרטגי חדש למועצה לאחר ייצוב אגף מנכ"ל ומחלקות האגף במבנה ארגוני חדש. אגף מנכ"ל מתכוון להתחיל בשנה הקרובה בהקמת מרכז הפעלה בחירום ויסייע ליישובים בהנגשת תוכנית אסטרטגית-אופרטיבית לישובים מתוך תחזיות אוכלוסייה מעודכנות. האגף  יגדיר סל שירותים מוניציפליים ואמנת שירותים מוניציפאליים, יחזק ויטמיע את ועדת איכות הסביבה המועצתית ויחזק את מחלקת משאבי האנוש במועצה.

אגף הכספים, בראשותה של נטע-לי אביטל, גזברית המועצה יבחן האגף את פעילותו על מנת לייעל ולפשט את עבודת המחלקות השונות. האגף יצא למכרזי מסגרת במספר תחומים וימשיך לבסס את מחלקת גיוס הכספים ויעמיק את פועלה. כמו כן, בשיתוף אגף החינוך מתעתד אגף הכספים לבחון את אופן התמיכה הקיימת בבתי הספר במועצה כדי לאפשר לרשות להמשיך ולתת חינוך מיטבי בד בבד עם עמידה באתגרים הכלכליים והפיננסיים העומדים לפתחה. במהלך 2020 ימשיך האגף לבחון שומות ארנונה מרכזיות על מנת להגדיל את הכנסותיה של הרשות.

אגף היישובים החדש, בראשותו של איתי זיידנברג מתכנן לחזק ולבסס את מרכז הצעירים על ידי הקמת מבנה ייעודי במשותף עם תחום היזמות, להפעיל את תוכנית קש"ת, בשיתוף עם החינוך החברתי, לעידוד קליטת צעירים מהיישובים במערכות החינוך, הטמעה והרחבת תכנית "שמעון בדרכים". האגף גם יבצע את הפרוייקטים הקהילתיים-סביבתיים שיקבעו לביצוע מבין תוצרי ההאקתון ויחל בליווי התחום הכלכלי ביישובים.

אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך הציג את תוכניות האגף לשנת 2020 ובראשם הטמעת מודל "אני-אתה-אנחנו" בבתי הספר ומסגרות החינוך השונות, מיצוב מרכז ג'ו אלון כמרכז נוער מועצתי נוסף ומרכז למפגש עם נוער בדואי, מיצוב מועצות נוער רשותיות ע"פ גילאים, הטמעת הליווי הפסיכולוגי בליווי צוותי החינוך החברתי וליווי הקמה של בית הספר לחינוך מיוחד והרחבת המענים בתחום החינוך המיוחד במועצה.

באגף לשירותים חברתיים, בראשותה של עידית אטינגר, מתכננים לפתח את המנהיגות הצעירה במועצה, בשיתוף מרכז הצעירים, להטמיע נוהלי עבודה של צח"י ביישובים על פי מודל ההפעלה החדש במועצה, הפעלת כיתות ותיקים בבי"ס לבנות שומריה ובמבואות הנגב, הפעלת תכנית "אפשרי בריא", בניה וביסוס תחום בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים, בנית תוכנית מועצתית למניעת אובדנות הקמת קבוצות ילדים לאחים מיוחדים והגדלת מספר העמותות והארגונים עימם יש שיתופי פעולה בתחום ההתנדבות.

באגף התרבות, החוגים והספורט, בראשותו של יוסי טוביאנה מתכננים בשנה הקרובה להקים אולם ספורט בשומריה, שני מגרשי שחב"ק בחצרים וגבעות בר, ולהפוך את הבית הירוק ב"מבואות הנגב" למרכז מחול ומוזיקה. באגף מתכננים גם לפתוח פיתוח חוגים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף מחלקות חינוך והמחלקה לשירותים חברתיים ולפתח את ענף האתלטיקה במועצה בשיתוף אגודת "אתלטי הנגב".

ולדימיר פיצ'קר, מהנדס המועצה פרש את תוכניות אגף ההנדסה ובראשם תכנון הרחבת בתי הספר היסודיים בהתאם לצרכים, פיתוח תשתיות לבי"ס חינוך מיוחד ושיפוץ בית יזמים וחוגים במבואות הנגב ותכנון בניית ושיפוץ מבני ציבור ע"פ תכנית שימוש בכספי מפעל הפיס שאושרה במליאה.

את תוכניות החברה הכלכלית לשנת 2020 הציג דרור קרואני, מנכ"ל החברה וביניהם: תכנון ויישום תכנית אסטרטגית לחכ"ל, פיתוח וקידום אזורי תעסוקה מרחביים ומועצתיים והקמת מערך מועצתי המאגד את כלל העסקים והיזמים שיתן מענה ומידע לבעלי עסקים במקום אחד.

 

ליחצו כאן לקריאת מצגת תוכניות העבודה