מוקד המועצה: 08-6257900

גם בימי הקורונה ממשיכים במועצה לקדם טיפול בנושאי איכות הסביבה. ביום ראשון, 2.8.2020, קיים ניר זמיר, ראש המועצה פגישת זום עם ח"כ מיקי חיימוביץ מכחול לבן, יו"ר ועדת איכות הסביבה בכנסת. ניר ביקש מחיימוביץ לטפל במספר נושאים הקשורים באיכות הסביבה וביניהם: חקיקה בנושא איסוף פסולת, קידום החלטת הממשלה להקמת פיילוט לשיטור מועצתי, קול קורא לטיפול בפסולת פיראטית ושריפות פסולת וקידום תמיכה ברשויות שיוגדרו ירוקות.

ניר ואורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי הציגו בפני חיימוביץ את מערך פינוי הפסולת שהקים אשכול נגב מערבי הכולל מערך בקרה אלקטרוני אחרי משאיות האשפה. "עשינו דרך ארוכה, אבל יש עוד דרך ארוכה לעשות. עכשיו הכדור במגרש שלך" אמר ניר.

בשבוע שעבר, ביוזמתו של ניר, פעלו יחד  צוותי עבודה של המועצה, אשכול נגב מערבי, רשות הטבע והגנים, וחברת "נגב אקולוגיה" לניקוי שביל התפוז, המחבר בין בני שמעון לרהט, לכל אורכו מפגרי בעלי חיים שהושלכו אליו בחודשים האחרונים. ידיעה בנושא אף פורסמה אתר ברנז'ה: https://tinyurl.com/y36qwh6m

ח"כ חיימוביץ: "סוגית הפסולת היא אחת המרכזיות ביותר ולכן אני חושבת שמה שאתם מספרים הוא חשוב מאד. צריך למצוא דרך לשנות את התייחסותנו לנושא הפסולת בכל הארץ. רק לפני כחודש התחלנו להיכנס לענייני חקיקה וכרגע אנחנו מתמקדים בחקיקת קורונה. אפעל לקידום החקיקה בטיפול בפסולת ברמה הארצית ומניעת השלכת פסולת פיראטית.

בפגישה השתתפו גם פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, תמר אליהו, מנהלת אגף שפ"ה, שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה וגדי דבורה, פקח סביבה במועצה.