מוקד המועצה: 08-6257900

מקשיבים ליישובים

בשבועות האחרונים, מיד כשחזרה המועצה לעבודה בשטח לאחר סגר הקורונה, ובהתאם למגבלות הקורונה, צוות מטה המועצה, הכולל את בעלי התפקידים המרכזיים במועצה, בראשותו של ניר זמיר, ראש המועצה, מקיים את הסבב השנתי של פגישות מטה עם מטה ביישובי המועצה.

הסבב השנתי של הפגישות מאפשר לצוות המטרה של המועצה לעקוב מקרוב, בשטח, מה קורה בתחומים השונים כמו חינוך, בטחון, תרבות, רווחה ועוד ולשמוע מהנהגות היישובים את הנושאים המטרידים אותם, ולשתף את הנהגות היישובים בפעולות המועצה ובפרוייקטים שהמועצה מקדמת בכל התחומים.

במקביל לסבב השנתי של מטה עם מטה אנחנו מקיימים בשבועות האחרונים גם סבב דיונים שנתי שעוסק בתקציבי הפיתוח ביישובים.

ניר: ":ני רואה חשיבות רבה בדיאלוג בינינו ובין הנהגות היישובים. הדיאלוג הזה מאפשר לנו ללמוד מקרוב את הצרכים בכל יישוב ויישוב וכך, בשיתוף פעולה מלא בין הנהגות היישובים למועצה, אנחנו יכולים לשפר ולדייק את השירותים שאנחנו, כמועצה, מספקים ליישובים ולתושבים".

התמונות ממפגש מטה עם מטה שנערך אתמול בערב, יום שני, 29.6.2020, עם הנהגת מושב תאשור במועדון המושב