דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בהתאם לחוק המועצה מאפשרת רישום מוקדם למוסדות החינוך לילדים אשר נדרשת עבורם הנגשה פיזית.

הורים שמעוניינים מוזמנים לקרוא את חוברת התאמות הנגישות של משרד החינוך ולשלוח למועצה את נספח א' כשהוא מלא בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לנספח ב'.

עם קבלת החומר המלא תחל הרשות בהליך הנגשת המוסד החינוכי.

את הבקשה והמסמכים יש לשלוח ללי, מזכירת אגף החינוך: leeb@bns.org.il.

לפרטים נוספים בנושא נגישות הקלק כאן