מוקד המועצה: 08-6257900

נהלי פרישה והחזרים

 

* הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים וההורים ולא של המאמן/המדריך.

מועד הודעת הפרישה הוא התאריך הקובע ולא תאריך ההשתתפות האחרון ! תשלומים יוחזרו מתום החודש בו התקבלה ההודעה על הפרישה.

הודעת פרישה תישלח לדוא"ל brachd@bns.org.il  או בפקס 08-9915837

לא תתקבל הודעת פרישה בטלפון(אלא לפורשים לאחר שני שיעורי ניסיון)

* משתתף הפורש לאחר שני שיעורי ניסיון (והודיע בזמן) לא יחויב כלל.

* על שיעורי מוזיקה יחויב המשתתף החל מהשיעור הראשון (גם אם פרש לאחריו).

* החזר בשיעור 100% מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד 31.12.2020.

* החזר בשיעור 50% מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד  31.3.2021 (או זיכוי בסך 100% לשימוש בפעילות פנאי בקרן בני שמעון למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה.

* אין החזרים למוסרים הודעת פרישה לאחר 31.3.2021.

* לפורשים מטעמי מחלה, פציעה וכדומה אחרי 31.3.2021 לא יינתן החזר כספי, אלא זיכוי להשתתפות בפעולות אגף הקהילה למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה.(יש להמציא אישורי מחלה/פציעה)

 

מידע נוסף: