מוקד המועצה: 08-6257900

בחודש אפריל 2018 החלה המועצה האזורית בני שמעון להפעיל מנגנון השגה על פעולות ניתור שפכי תעשייה המתבצעות

במחלקת מים וביוב. הוקמה ועדה שתדון בהשגות המפעלים על פי הנוהל, ועל פי כללי שפכי התעשייה של רשות המים.

מטרת הנוהל להסדיר בירור חיובים ו/או תלונות עסקים על חיובים שהושתו עליהםבעקבות שפכים חריגים ו/או אסורים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב.

מפעל, או עסק, המבקש להגיש את השגתו על תוצאות דיגום או על חיוב באגרת שפכים חריגים או אסורים, יכין את פנייתו על פי הנדרש בנוהל ויעביר אלינו (לניצן דואניאס, מנהל מחלקת ביוב ומים, בדואר אלקטרוני: nitsan@bns.org.il). אנו נזמן פגישה של הוועדה ונדון בפנייה.

ליחצו כאן להורדת הנוהל שאושר במליאת המועצה.

בברכה

ניצן דואניאס

מנהל מחלקת ביוב ומים