מוקד המועצה: 08-6257900

בשנים אחרונות גדל בהתמדה מספר התלמידים בהסעות בתי הספר השונים ובחלק מהישובים מסופי התחבורה הקיימים כבר לא עונים על הצרכים. בעבר הצלחנו לגייס כספים ממשרד התחבורה לבנייתם אבל כיום שינויים ושיפורים במסופים מתבצעים מתקציבי היישובים.

בקיבוץ שובל התעוררה בעיה חמורה בנקודת האיסוף המרכזית של התלמידים, ליד חדר האוכל. במהלך שנת 2018 ועד היום ניסינו לפתור את הבעיה ביחד עם הישוב עד שלסוף הועלה רעיון לפצל את נקודות האיסוף. במהלך חופשת הסוכות גייסנו מספר בעלי מקצוע מהקיבוץ ומהמועצה לצורך בניית נקודת איסוף שנייה. המקום שנבחר הוא המסוף הישן של מבואות הנגב וחניית המורים הישנה.  השטח עבר ניקוי יסודי, שטיפה, צביעה וחידוש הגינון וביום ראשון שלאחר החופשה, ב-27.10.19 התחלנו את השינוי.

מתצפיות שביצעתי השינוי מוצלח:

א. הלחץ בתחנות פחת

ב. יש מספיק חניות להורים המביאים את ילדיהם

ג. התלמידים המגיעים עצמאית לתחנות עושים זאת דרך מדרכות חדשות ובטיחותיות

אנו נמשיך למצאו פתרונות בכל ישובי המועצה. אני רוצה להודות לכל השותפים להצלחת הפרוייקט: אסף ארטל, מנהל הקהילה בשובל, תמר אליהו מנהלת המחלקה המוניציפאלית ודוד אברבנל מנהל מחלקת האחזקה וצוות העובדים במועצה ובראשם דני יפרח.

דוד פרייברג מנהל מחלקת הבטיחות