מוקד המועצה: 08-6257900

בשבוע האחרון של חודש ינואר נהנו תלמידי כיתה א' בבית הספר "נווה במדבר" בחצרים מהדרכה בנושא קיימות, אותה העביר מנהל מכירות ישראל תומר יעקובי.

הילדים למדו אודות הפעילות של נטפים בעולם ובארץ , המצאת ויישום הטפטוף , סוגי גידולים כולל טעימות משתילי הירקות.

יהודית פלס, מנהלת אחריות חברתית, נטפים