מוקד המועצה: 08-6257900

ביום רביעי, 11.9.2019, התכנסו נציגי הנהגות היישובים במועצה במועדון "שביל הזהב" בקמפוס מבואות הנגב בשובל כדי לשמוע את הרצאתה של טובי כהן, מתכננת ערים ואזורים במרחב הכפרי על גידול דמוגראפי במרחב הכפרי ומשמעויותיו. ההרצאה נועדה לסייע למנהלי היישובים להגיע להחלטות לגבי הגידול המיטבי של יישוביהם והיא חלק מהתהליך האסטרטגי שעובדת המועצה השנה. "אחרי שעברנו שנים של גידול דמוגרפי מואץ, בו הוכפלה אוכלוסיית המועצה, אנחנו צריכים לעבור לשלב של ניהול הגידול בצורה מושכלת, בהתאם לצרכים ולרצונות של כל קהילה ויישוב" אמר ניר זמיר, ראש המועצה, בפתח ההרצאה.