מוקד המועצה: 08-6257900

יום מרגש היה למשה בן דוד, בן 17 וחצי מתדהר, ביום שלישי, 25.2.2020, כאשר זכה להגשים משאלה עם ניידת המשאלות של המשטרה. אבי אור-חן, השוטר הקהילתי, אשר יזם ותכנן את היום המרגש ליווה את משה לאורך היום אשר החל בהענקת מדים, ודרגות במשרדי מג"ב במועצה. לאחר מכן פגש משה את מנהלי התחומים בישיבתם ובאגף החינוך.

מכאן, יצאה ניידת המשאלות לתחנת משטרת רהט שם זכה לקבל תעודת שוטר וסיור מודרך בתחנה במסגרתו למד משה על פעולת המשטרה והמחלקת השונות. בחלקו השני של היום זכה משה לצפות באימון כלבים ביחידת הכלבנות בתחנת העיירות ולסיום זכה לארוחת צהריים מפנקת ושי צנוע.