מוקד המועצה: 08-6257900

להורי כיתות א'-ג' הלומדים במוסדות החינוך במועצה שלום רב,

לאור פרסומים רבים בתקשורת וההודעה כי במשרד החינוך לא נמצא התקציב על מנת לסבסד את תכנית – ניצנים בחופשות אביב, המתקיימת בחופשת פסח. –
החליטה המועצה לקיים את הפעילות גם ללא השתתפות המשרד ובמימון הורים (בהתאם להמלצת משרד החינוך).

עלות יום פעילות מסובסד הינו 20 ₪ כאשר המשרד מממן 36 ₪ נוספים סה"כ 56 שח ליום.
מאחר ומשרד החינוך לא יסבסד השנה סכום זה יתוסף לתשלום ההורים (56 * 5).

לאור זאת המועצה תקיים את הפעילות עבור ההורים המעוניינים בעלות כוללת של 280 ₪ למשך חמישה ימים בחופשת פסח, מיום שלישי 31/3/2020 ועד יום שני 6/4/2020 , בין השעות 08:00 13:00 .
המועצה תעמיד הסעות לפעילות בבתי הספר באם ירשמו לפחות 4 ילדים בישוב ותישא בעלויות ההסעות.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים פעילות במידה ולא יהיו לפחות 60 נרשמים לכל בית ספר.
הפעילות תתקיים בבתי הספר "יובלי הנגב" ו"נווה במדבר" עבור כלל יישובי המועצה.

ככל שימצא תקציב ממשרד החינוך, תקציב זה יקוזז מתשלומי ההורים.

על מנת להיערך בצורה הטובה ביותר, ההרשמה תהיה פתוחה עד ה-17/03/2020.

להרשמה יש ללחוץ על הקישור: רישום לקייטנת פסח

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעדי לב , רכזת ניצנים במועצה 054-4369766