מוקד המועצה: 08-6257900

היום התקיימה פגישת זום על היערכות המועצה והיישובים לג השני של הקורונה, בין הנהגות היישובים ומתנדבי הצח"י והנהגת המועצה, ניר זמיר, ראש המועצה, פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה ואיתי זידנברג, מנהל אגף היישובים.

בתחילת הפגישה הציגה רונה פויירינג, רכזת הבריאות במועצה, את ההגבלות החדשות שקבעה ממשלת ישראל ולאחר מכן סקר אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך, את פעילות החינוך בחופש לאור המגבלות ודיבר על הצורך בהיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים בראשון לספטמבר.

איתי ופלג הציגו בפני המשתתפים מצגת שעסקה בהערכות היישובים לשגרת קורונה ארוכה: הכנת מאגר מתנדבים, הגדרת משימות נדרשות בתחומים שונים כמו לוגיסטיקה, רווחה וכדומה, ריכוז דו"חות מבודדים וחולים, מיפוי אוכלוסיה, זיהוי משפחות הנדרשות לסיוע מיוחד, מיפוי אוכלוסיות בסיכון לתחלואה קשה, ובדגש על חופשת הלימודים: מציאת פתרונות תעסוקה לנוער בהתאם להנחיות והמגבלות.