דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

סבסוד מפעלי הצופים והשמו"צ לקיץ זהאנו עוקבים ומודעים לעליות המחירים בכל תחומי החיים ובכללם פעילויות החינוך החברתי – הקייטנות היישוביות ומפעלי תנועות הנוער.
חשיבות פעילויות אלו והשתתפות כלל ילדי המועצה בהן חשובה לנו עד מאוד.

אנו רואים במסגרות אילו מצמיחות ומיטיבות עבור ילידינו ולכן הוחלט במועצה באופן חד פעמי לסבסד את מפעלי תנועת הצופים והשומר הצעיר לקיץ זה.
תמיכה זו מצטרפת לתמיכה השוטפת אותה מעביר המועצה למערכות היישוביות ולתנועות הנוער לאורך כל השנה.

סל התמיכה:

  • עבור השתתפות במחנות הקיץ של תנועות הנוער לכיתות ד'-ח' ע"ס 70 ₪ לילד
  • עבור השתתפות במחנה הקיץ או השתתפות בקורס הדרכה לכיתות ט'-י"ב ע"ס 100 ₪ לילד

אנו מזכירים שלפי מדיניות המועצה ותנועות הנוער, יש ועדות הנחה ואפשרויות לתמיכה במקרים של צורך כלכלי – מוזמנים לפנות לרכזי התנועה הישוביים/עובד סוציאלי הישובי.

שיהיה לכולנו קיץ מלא בעשייה טובה ומהנה