מוקד המועצה: 08-6257900

לבית הספר "ניצני הנגב" דרושות/ים סייעות/ים לליווי וסיוע לימודי וחברתי לתלמידים משולבים.

מועמדות/ים מוזמנות/ים לפנות לאורלי, מזכירת בית הספר, בימים א'-ה' בשעות 09:00-12:00 לטלפון 08-9918068.

קורות חיים יש לשלוח למייל orly721@gmail.com

דרושות/ים סייעות/ים לניצני הנגב