מוקד המועצה: 08-6257900

 

במהלך השבועיים אחרונים צפו ילדי הגנים צפו בהצגה "סיפור נהדר על אוצר" העוסקת בשימוש חוזר ועל האוצר הטמון בגרוטאות! ההצגה הייתה במימון מחלקת הסביבה אותה מרכזת שירלי חכם יפרח העושה עבודה מופלאה לקידום תחום איכות הסביבה בגנים.

חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל רך