מוקד המועצה: 08-6257900

שיפור פני היישוב (לשעבר, המחלקה המוניציפלית) פקס 08-9911771

טלפון נייד אימייל
תמר אליהו 
אריאלה יצקן 
זמיר ראובן 
ד"ר עזרא שהרבני 
יאיר גולדין 
שירלי חכם יפרח 
שני בקשי 
סלים אלעסד 
רוג'ר כלפה