מוקד המועצה: 08-6257900

מחלקת תחבורה

טלפון נייד אימייל
משה אורה 
רוזט נחום 
בלול בני 
דהן יגאל 
דנינו יהודה 
אלון לוי 
גבאי יעקב 
מויאל שרלי 
יפרח דני