מוקד המועצה: 08-6257900

ביום שני, 20.1.2020 התקיימה במשרדי מהנדס המועצה, ולדימיר פיצ'קר פגישה עם גלעד אטקס, סמנכ"ל תכנון ברשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב בנוכחות ניר זמיר, ראש המועצה ובכירי המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. במהלך הישיבה סקר אטקינס את תוכניות התכנון של הרשויות הבדואיות השוכנות בתחומי המועצה ובסמוך לה: רהט, לקיה, תל שבע ותארבין.

ניר זמיר, ראש המועצה: "הבדואים הם היום שליש מאוכלוסיית הנגב וההערכות הן שהם יהיו חצי מהאוכלוסיה. הסדרת התיישבות הבדואים היא אינטרס של בני שמעון ושל הבדואים כאחד. הסדרת המצב תשנה באופן  דרמטי את מצבם מכל הבחינות בתחומי הדיור, התחבורה, פינוי הפסולת והאשפה ועוד. אבל, הסדרה אמיתית צריכה להיעשות על פי הצרכים האמיתיים של הבדואים ותוך מעורבות של היישובים שלנו ולא על גבם. גם היישובים שלנו רוצים לגדול ולהתפתח ושיתוף הפעולה חשוב לכולם. מעניין אותנו מה קורה עם הבדואים אבל מעניינים אותנו גם היישובים שלנו. זהו אינטרס של כולנו להגיע להבנות ולהסכמות. בנוסף לכך, יש לבחון את פוטנציאל מימוש השטחים הקיימים בתחומי היישובים לפני שמפתחים אזורים מרוחקים יותר".

במהלך הישיבה סקר גלעד אטקס את התכניות של הרשויות הבדואיות השוכנות וגובלות בתחומי המועצה, רהט, לקיה, תל שבע ותארבין, אותן מקדמת הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב והוסיף כי בעתיד יקום יישוב חדש מדרום לנבטים ולכביש 25 שנועד להסדיר את ההתיישבות הקיימת במקום.