דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

ניר זמיר, ראש המועצה, השתתף ביום רביעי, 7.10.2020, במפגש זום של ראשי רשויות עם ביבי נתניהו, ראש הממשלה ומאיר בן שבת, ראש המל"ל שעסקה בתכנית היציאה מהסגר, החזרת מודל הרמזור והעברת סמכויות לרשויות המקומיות.

נתניהו אמר בפגישה כי יו״ר מרכז השלטון המקומי יוזמן לדיוני קבינט הקורונה כמשקיף וכי יש לבחון מיידית מתן סמכויות לרשויות המקומיות לקיטוע שרשרות הדבקה, כולל סמכויות בידוד וכי יש לפעול לסינכרון מערכות המידע ולהבטחת הזרמת המידע הנידרש לרשויות לצורך ניהול התחומים שבאחריותם.

נתניהו הוסיף כי עיתוי הפעלת הרמזור יישקל בהתאם לרמת התחלואה ולעקרונות תכנית היציאה הנדונים בימים אלה.