דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הר הגזם במשמר הנגבכל מי שביקר באחרונה במשמר הנגב תהה מהו הר הגזם העצום שצמח לו בפאתי הקיבוץ… האמיצים שאלו ושמחו לשמוע שממש עוד רגע פתיתי הגזם יוחזרו למרחבי הנוי בקיבוץ לטובת חיפוי הקרקע.

תחום איכות הסביבה והקיימות במועצה צובר בשנים האחרונות תאוצה נוספת, ואף הוגדר כאחד מחמשת ערכי הליבה בתכנית האסטרטגית על פי ה נכתבו תוכניות העבודה של המחלקה לאיכות הסביבה.
אחת המשימות בתוכניות העבודה היא התייחסות סביבתית בטיפול בגזם.

פיילוט ראשון לגריסה וריסוק גזם בוצע כבר לפני כשלוש שנים בלהב, והשנה הוחלט לקיים פיילוט נוסף במשמר הנגב, בית קמה וכרמים.

קיצוץ וריסוק גזם תורם משמעותית לסביבה. הגזם המרוסק משמש לחיפוי קרקע וכך מצמצם את אידוי המים וחוסך בהשקיה. החיפוי גם מונע נביטת עשבים וכך הוא חוסך בחומרי הדברה. בנוסף, ניתן להכין מהגזם גם קומפוסט לטיוב הקרקע.

מגרסת גזם במשמר הנגביתרון נוסף בקיצוץ ובריסוק הגזם ביישובים הוא בחיסכון בנסיעת משאיות לאתר ההטמנה ועקב כך חיסכון של פליטות גזים ממשאיות לסביבה. בשלב זה אין מדובר בחיסכון כלכלי, אבל ערך הסביבתי חשוב לא פחות.

חשוב לציין כי כדי לקיים פיילוט כזה נדרשת היענות ושיתוף פעולה מצד היישוב בהפרדת הגזם מכל פסולת אחרת ובהשארתו ביישוב לשימוש מקומי. אנחנו בטוחים שזוהי רק ההתחלה ויישובים נוספים יצטרפו בקרוב.