מוקד המועצה: 08-6257900

חג הפסח קרב ובא ויחול השנה ביום רביעי ה- 8.04.20

פינוי הפסולת מתבצע בשעות הבוקר המוקדמות, לפיכך אנא דאגו להוציא את האשפה מבעוד מועד.

שימו לב, קבלן האשפה אינו מפנה פסולת המיועדת למחזור, אותה עליכם לפנות למרכזי המחזור ולמכלים הייעודיים לכך.
באשר לפינוי מנוף – אנא הקדימו והקפידו להוציא גזם ופסולת גושית בהתאם ליום הפינוי הקבוע ליישוב

לבירורים:
תברואן המועצה – יאיר גולדין טל' 052-4269179
או דרך מוקד המועצה באפליקציה ובטלפון 08-6257900

חג שמח וכשר
מחלקת שפ"ה (שיפור פני הישוב)

לאור מתכונת החירום יתכנו שינויים בלו"ז, נא הבנתכם

לו"ז פינוי האשפה ביישובים