דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
28/12/2016 13-14/2016 מליאה מספר 13/2016 – אישור פרוטוקול 12/16; תכנית עבודה עיקרי דברים; עדכון תקציב 2016 ואישור קרנות 2016; עדכון הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית בני שמעון לשנת 2015

מליאה מספר 14/2016 – הצגת קמפוס מבואות הנגב; אישור תכנית עבודה ותקציב 2017

פרוטוקול אסיפה כללית קרן בני שמעון מיום 28/12/2016 – מספר 03/16 – אישור ועדכון תקציב 2016; אישור תקציב 2017

06/11/2016 12/16 אישור פרוטוקול 11/16. דיווחים: ישיבות מליאה הבאות . אישור לקיחת הלוואה. אישור תב"ר
09/10/2016 10/2016 אישור פרוטוקול 9/16; דיווחים: דודאים, נסיעה לחו"ל סיגל, תהליך אסטרטגי למועצה; פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה; המשך דיון בנושא הקמינים; סקירה על מערכת החינוך ופתיחת שנה"ל;

מצגת חינוך תשעז למליאה

04/09/2016 09/016 אישור פרוטוקול 08/16; דיווחים: פתיחת שנת הלימודים, שימוע המשרד להגנת הסביבה, פטירתו של גיל שבדרון, תהליך קביעת מטרות העל, תכניות עבודה ומדדים; עדכון לתהליך לקביעת אגרת ביוב אחידה לכל ישובי המועצה; אישור ועדות מליאה; אישור תב"רים; תחום הצעירים במועצה ותקציב לפאב חצרים; שימוש בקמינים בתחומי המועצה;

תברים מליאה 092016 | דף הסבר -אגרת ביוב | נספח א -דברי הסבר | נספח ב -דברי הסבר
תכניות עבודה | מטרות על מועצה | שולחנות עגולים | תחום הצעירים
סקר תחום צעירים 2016 | מרכז צעירים משותף | מצגת פאב חצרים | זיהום אויר מקמינים
07/08/2016 08/016 אישור פרוטוקול 07/16; דיווחים: דודאים והמשרד לאיכות הסביבה; אישור הקצאה לעמותת כוכבי המדבר; פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי סניף נתיבות; עדכון תקציב; אישור תב"רים;
17/07/2016 07/016 אישור פרוטוקול 06/16; דיווחים: היעדרות נציגי חצרים ומשמר הנגב מהדיון אודות דודאים, שני חברי מליאה שטרם אושרו; אישור ועדת ערר לענייני ארנונה; דיון בנושא דודאים; אישור תב"רים;
05/06/2016 06/2016 אישור פרוטוקול 05/2016; דיווחים: החלפת חברי מליאה, סדנת וועדים; דו"ח תלונות הציבור; בקשת גבעות בר להפעלת חוק השמירה; אישור קריטריונים לתמיכות המועצה; אישור חלוקת תמיכות 2016; סטטוס סקר נכסים; אישור נוהל חיובי ריבית; אישור צו המסים וחריגים ל 2017; אישור תקציבי ועדים מקומיים; דיווח תוצאות 2015 חברות הבת; מינוי רשם נכסים; אישור תב"רים;

תב"רים שאושרו במליאה יוני 2016

03/04/2016 04/2016 אישור פרוטוקול 03/2016; דיווחים: מכרז דודאים, תב"ע דודאים, יציאה למכרז מנהל אגף חינוך, החלפת נציג תאשור במליאה, אתר חדש לבני שמעון, שינוי יעד כספים בתקציב 2015; אישור מועמדותו של זבולון כלפא לנציג בוועדת הערר המחוזית מחוז דרום לפי חוק התכנון ובניה; סקירה על פעילות מועצת התלמידים והנוער; דיווח על התקדמות פרויקט הבינוי במבואות הנגב; הצגה ואישור ההצעה לתהליך אסטרטגי במועצה לעדכון החזון היעדים ותכנית העבודה ל-2016; אישור תב"רים
07/02/2016 03/2016 אישור פרוטוקול 01/2016, דיווחים: אירוע הדקירה, אישור גביית אגרה לפי חוק העזר לשמירה, אישור דירקטור לחשמל ירוק, הצגת מערך התחבורה הציבורית של "דן דרום", הצגה ודיון בממצאי סקר התושבים, אישור גיוס מנהלת לשכה ועוזר לראש המועצה במשרות אמון, אישור המועצה לקבל ערבות מבנק לאומי ולשעבד את ניירות הערך עד 10 מיליון – בגין ערבות לרמ"י, אישור פתיחת חשבון בנק לטובת כספי מפעל הפיס לפי תיקון 50 בחוק יסודות
17/01/2016 02/2016 תמצית המימצאים העיקריים בדו"ח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2014-2015
17/01/2016 01/2016 אישור פרוטוקולים : 12/015 ו- 13/015, דיווחים: כוכבי המדבר, עדכון שכר בכירים גזברית ומנכ"לית